Farba Naturalna-Mix 670

Wykańczanie ścian

Baza do barwienia w mieszalniku według wzornika NCS

Farba Naturalna-Mix

Oddychająca, regulująca wilgotność, neutralna zapachowo
 

Zastosowanie: 

Kryjąca na kolorowo, dyfuzyjna powłoka malarska do zastosowania na wszystkich podłożach mineralnych, np. na tynku, betonie, płytach gipsowo-kartonowych, murze, jak również mocno trzymających się, chłonnych powłokach emulsyjnych lub mocno przyklejonych tapetach wewnątrz. Można ją mieszać z farbami o pełnym zabarwieniu.

Właściwości techniczne: 

Bez rozpuszczalników, prawie nieżółknąca, minimalne kapanie, łatwa w użyciu, bardzo wydajna. Zdolność krycia odpowiada normie DIN 55987. Przepuszczalność pary wodnej odpowiada normie DIN/EN ISO 7783-2 klasa 1. Odporność na zmywanie zgodnie z normą DIN/EN ISO 11998 i DIN EN 13300, klasa 3.

Kolor: 

Z mieszalnika wg wzornika NCS.

Składniki: 

Woda, kreda, dwutlenek tytanu, żywice naturalne, talk, kaolin, metyloceluloza, isothiazolinone. Zawartość LZO (lotnych związków organicznych) w produkcie wynosi maks. 1 g/l. Dopuszczalna limit UE wynosi maks. 30 g/l (kategoria „a” od 2010).

Podłoże i przygotowanie: 

Podłoże musi być suche, wolne od tłuszczu i kurzu, umiarkowanie chłonne, ale przyczepne, wolne od środków separujących, pęknięć, wykwitów i grzybów. Mocno chłonne podłoża zagruntować Gruntem Głęboko Penetrującym LEINOS 620.

Sposób stosowania: 

Przed użyciem dokładnie wymieszać. Zazwyczaj 2 nierozcieńczone warstwy przy temperaturze otoczenia wyższej niż 12°C. Przy nakładaniu wałkiem dokładnie rozprowadzać. Można nakładać urządzeniem natryskowym typu Airless. Ważne: jedną powierzchnię, np. całą ścianę należy pomalować farbą z tego samego wiaderka, ze względu na możliwą różnicę w odcieniu. Farba Naturalna-Mix jako produkt barwiony indywidualnie może różnić się odcieniem w zależności od partii produktu lub wielkości opakowania.

A. Malowanie na tynku, betonie, papierowych tapetach rauhfaser:
W zależności od chłonności podłoża zagruntować i malować 1 - 2 krotnie. Każdorazowo zachować czas schnięcia ok. 12 godzin.

B. Malowanie na płytach gipsowo-kartonowych, tapetach tekstylnych:
Zagrutnować Gruntem Głęboko Penetrującym 620 LEINOS. Natępnie malować 1 - 2 krotnie. Każdorazowo zachować czas schnięcia ok. 16 - 24 godzin.

C. Malowanie na starych, ale stabilnych powłokach malarskich:
Stare powłoki farb emulsyjnych gruntownie oczyścić. Powłoki z farby glinianej całkowicie usunąć i umyć. Przeprowadzić próbę malowania! Stare powłoki farb lateksowych, olejnych i lakierów całkowicie usunąć. Następnie malować jak w pkt. B.

Czas schnięcia: 

Przy 23°C i 50% względnej wilgotności powietrza jest sucha po 12 godzinach.

Wielkość opakowań i zużycie: 

Zależne od podłoża i techniki nakładania. Wytyczna: 1l wystarcza na ok. 5 - 7 m2 na jedną warstwę (ok. 150 ml/m2). Dokładną wartość ustalić na obiekcie.

Opakowanie wystarcza na...*
0,75l 4,5 m2
3l 18 m2
6l 36 m2
10l 60 m2

* średnia wydajność na jedną warstwę

Kalkulator zużycia >>

 

Przechowywanie i trwałość: 

Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu. Chronić przed mrozem. Napoczęte opakowania od razu zużyć.

Utylizacja: 

Zgodnie z lokalnymi, urzędowymi przepisami. Wysuszone resztki produktu mogą być usuwane do śmieci komulanych. Europejski kod odpadu EWC: 08 01 20.

Środki rozcieńczające i czyszczące: 

Produkt jest gotowy do użycia. Czyszczenie narzędzi malarskich wodą z dodatkiem Mydła Roślinnego LEINOS 930.

GISCODE: 

M-DF 01

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia: 

Zawiera 1,2-benzoizotiazol-3(2H)-on i masę reakcyjną 5-chloro-2metylo-4-izotiazolin-3-onu i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu (3:1). Może powodować reakcje alergiczne. Uwaga! W przypadku rozpylania mogą się tworzyć niebezpieczne respirabilne kropelki. Nie wdychać rozpylonej cieczy lub mgły.

Zwroty wskazujące środki ostrożności: 

Chronić przed dziećmi. Unikać uwolnienia do środowiska.
Zawartość/pojemnik usuwać do firmy posiadającej odpowiednie uprawnienia zgodnie z krajowymi przepisami.
Infolinia dla alergików: +48 / 608 031 784