Olej Twardy 240

Oleje i woski do drewna

Bardzo wytrzymały olej do gruntowania i jako finisz. Bezbarwny lub w 8 atrakcyjnych kolorach

Olej Twardy

Olej do drewna, korka i naturalnego kamienia wewnątrz pomieszczeń.
 
Nasz Olej Twardy 240 zapewnia dyfuzyjną impregnację chłonnych powierzchni, takich jak drewno, korek i nieszkliwione płytki ceramiczne, stosowanych szczególnie w obszarach intensywnie użytkowanych.Trwałość powierzchni można znacznie zwiększyć dzięki wykończeniu Olejem Twardym Specjalnym 245.
 
Nasz Olej Twardy nadaje się również do mebli w pokojach dziecięcych!
 

Zastosowanie: 

Do paroprzepuszczalnej impregnacji wszystkich chłonnych powierzchni wewnątrz pomieszczeń, takich jak drewno, korek i nieszkliwione płytki gliniane, zwłaszcza do intensywnie użytkowanych powierzchni.
Wytrzymałość powierzchni można znacznie zwiększyć poprzez wykończenie Olejem Twardym-Specjalnym 245.

Właściwości techniczne: 

Impregnacja hydrofobowa i głęboko penetrująca. Olej przepuszczalny dla pary wodnej. Testowany pod względem migracji pierwiastków zgodnie z normą EN 71-3 oraz zgodnie z normą DIN 53160 pod względem odporności na pot i ślinę.

Kolor: 

002 bezbarwny, 022 pinia, 062 orzech, 092 kasztan, 101 podwójnie biały, 142 bursztyn, 202 biały, 212 szary, 307 czarny. Jasne, chłonne podłoża ciemnieją nieco po wyschnięciu. Drewna mogą różnić się wybarwieniem w zależności od ich usłojenia.

Składniki: 

Olej lniany, olej drzewny, olej rycynowy, estry żywic naturalnych, izoparafiny, pigmenty mineralne (za wyjątkiem bezbarwnego), sykatywy. Zawartość LZO lotnych związków organicznych w produkcie wynosi maks. 440 g/l. Dopuszczalny limit UE wynosi maks. 700 g/l (kategoria F od 2010 r.).

Podłoże i przygotowanie: 

Podłoże musi być suche, stałe, czyste, wolne od tłuszczu i kurzu oraz chłonne. Powierzchnie drewniane wstępnie oszlifować papierem ściernym o ziarnistości P150 - P180 zgodnie z kierunkiem włókien drewna.

Sposób stosowania: 

Przed użyciem dokładnie wymieszać! Nanosić pędzlem, wałkiem, przez natrysk lub zanurzanie. Temperatura otoczenia i powierzchni powyżej 15°C. Olej można nakładać metodą mokro na mokro. Nałożyć olej, po 20 - 30 minutach od aplikacji można nałożyć drugi raz. Uwaga: niezależnie od sposobu nakładania, po ok. 30 min. od ostatniej aplikacji starannie zebrać nadmiar oleju! Jeżeli podłoze jest nadal chłonne proces powtórzyć po 16 - 24 godz. schnięcia.  W przypadku oleju w kolorze kolejna warstwa pogłębi kolor powierzchni, aby tego uniknąć jako warstwę finiszową zastosować olej bezbarwny.

Czas schnięcia: 

Pyłosuchy po ok. 10 - 12 godz. Po 16 - 24 godz. można po nim chodzić i poddawać dalszej obróbce. Ten system do schnięcia wymaga odpowiedniej ilości tlenu z powietrza. Dlatego zapewnić dobrą wentylację, przy stojącym powietrzu np. wentylatorem, aby zapobiec powstawaniu zapachu.

Wielkość opakowań i zużycie: 

Ok. 60 – 80 ml/m2, może odbiegać od normy w zależności od chłonności podłoża.

Opakowanie wystarcza na...*
0,25l 4 m2
0,75l 12 m2
2,5l 40 m2
10l 160 m2
30l 480 m2

* średnia wydajność na jedną warstwę

Kalkulator zużycia >>

 

Przechowywanie i trwałość: 

Oryginalnie zamknięty zachowuje trwałość przynajmniej przez 2 lata. Przechowywać w zamkniętym opakowaniu, w chłodnym i suchym miejscu.

Utylizacja: 

Zgodnie z lokalnymi, urzędowymi przepisami. Wysuszone resztki produktu mogą być usuwane do śmieci komunalnych. Kod odpadu EWC: 08 01 11.

Środki rozcieńczające i czyszczące: 

Olej Twardy 240 jest gotowy do użycia. Czyszczenie LEINOS Rozcieńczalnikiem 200.

GISCODE: 

Ö 60+

Wskazania szczególne: 

Specyfikacje i nadruki kolorów nie są wiążące. Odchylenia kolorów są możliwe w zależności od partii produktu, podłoża i techniki drukowania. Wysuszony oryginalny kolor różni się od  koloru mokrego produktu w pojemniku. Dlatego niezbędne jest malowanie testowe, aby dopasować kolor. Mieszać ze sobą różne partie tego samego koloru.

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia: 

Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią. Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry. Karta charakterystyki dostępna na żądanie. Uwaga! W przypadku rozpylania mogą się tworzyć niebezpieczne respirabilne kropelki. Nie wdychać rozpylonej cieczy lub mgły.

GHS08
Niebezpieczeństwo

Niebezpieczeństwo

Zwroty wskazujące środki ostrożności: 
Chronić przed dziećmi. W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem. NIE wywoływać wymiotów.
Unikać uwolnienia do środowiska. Zawartość/pojemnik usuwać do firmy posiadającej odpowiednie uprawnienia zgodnie z krajowymi przepisami. UWAGA: Nasączone produktem materiały robocze, jak: szmatki, gąbki, pyły szlifierskie itp. z niewyschniętym olejem, przechowywać bez dostępu powietrza w zamkniętym pojemniku metalowym lub wodzie, następnie zutylizować, ponieważ w przeciwnym razie istnieje ryzyko samozapłonu ze względu na zawartość oleju roślinnego. Produkt sam w sobie nie jest samozapalny. W czasie schnięcia zadbać o odpowiednie przewietrzanie. Z uwagi na użyte składniki naturalne może występować charakterystyczny dla tego rodzaju produktów zapach. Podczas używania aparatów natryskowych stosować właściwą, zatwierdzoną ochronę dróg oddechowych. Podczas szlifowania nosić maskę przeciwpyłową chroniącą przed drobnymi pyłami.
Ü-Zeichen