Olej Twardy 240

Oleje i woski do drewna

Bardzo wytrzymały jako grunt i wykończenie powierzchni.

Do intensywnie użytkowanych powierzchni z drewna, korka i naturalnego kamienia wewnątrz pomieszczeń.

Zastosowanie: 

Do paroprzepuszczalnej impregnacji wszystkich chłonnych podłoży wewnątrz pomieszczeń służy olej do podłóg, takich jak drewno, korek i nieszkliwione płytki gliniane, zwłaszcza do intensywnie użytkowanych powierzchni. Wytrzymałość powierzchni może zostać znacznie zwiększona poprzez wykończenie Olejem Twardym-Specjalnym 245.

Właściwości techniczne: 

Hydrofobowa, głęboko wnikająca impregnacja. Olej przepuszczalny dla pary wodnej. Testowany pod względem migracji pierwiastków zgodnie z normą EN 71-3 oraz zgodnie z normą DIN 53160 pod względem odporności na pot i ślinę.

Kolor: 

Bezbarwny do lekko żółtawego. Jasne, chłonne podłoża ciemnieją nieco po wyschnięciu. Drewna mogą różnić się wybarwieniem w zależności od ich usłojenia.

Składniki: 

Olej lniany, zagęszczony olej drzewny i rycynowy, zagęszczony olej drzewny, estry  żywic naturalnych, izoparafiny, sykatywy. Zawartość LZO (lotnych związków organicznych) w produkcie wynosi maks. 440 g/l. Dopuszczalna wartość w UE wynosi 700 g/l (kategoria F od 2010).

Podłoże i przygotowanie: 

Podłoże musi być suche, stałe, czyste, wolne od tłuszczu i kurzu oraz musi być chłonne. Powierzchnie drewniane oszlifować papierem ściernym o ziarnistości 150 - 180 zgodnie z kierunkiem włókien drewna.

Sposób stosowania: 

Nanoszenie pędzlem, wałkiem, przez natrysk i zanurzanie. Temperatura otoczenia i powierzchni powyżej 15°C.
Jednolite nasycenie powierzchni można uzyskać tzw. metodą "mokro na mokro". Jeden raz nanieść obficie. Po 20 minutach starannie rozprowadzić błyszczący nadmiar oleju, a w miejsca suche nanieść nowy olej. Po dalszych 30 minutach starannie zebrać błyszczący nadmiar oleju. Pozostawić do wyschnięcia na 16 - 24 godz. Proces powtarzać, aż powierzchnia nie będzie już wchłaniać oleju.
Ważna wskazówka: niezależnie od zastosowania nadmiar oleju zebrać starannnie po ok. 30 minutach od ostatniego nałożenia.

Czas schnięcia: 

Pyłosuchy po ok. 10 - 12 godz. Po 16 - 24 godz. można po nim chodzić i poddawać dalszej obróbce. Ten system do schnięcia wymaga odpowiedniej ilości tlenu z powietrza. Dlatego zadbać o dobre przewietrzanie, przy stojącym powietrzu np. wentylatorem, aby zapobiec powstawaniu zapachu.

Wielkość opakowań i zużycie: 

Ok. 60 – 80 ml/m2, może odbiegać od normy w zależności od chłonności podłoża.

Opakowanie wystarcza na...*
0,25l 4 m2
0,75l 12 m2
2,5l 40 m2
10l 160 m2
30l 480 m2

* średnia wydajność na jedną warstwę

Kalkulator zużycia >>

Przechowywanie i trwałość: 

Oryginalnie zamknięty zachowuje trwałość przynajmniej przez 5 lat. Przechowywać w zamkniętym opakowaniu, w chłodnym i suchym miejscu.

Utylizacja: 

Zgodnie z lokalnymi, urzędowymi przepisami. Wysuszone resztki produktu mogą być usuwane do śmieci komunalnych. Europejski Katalog odpadów EWC: 08 01 11.

Środki rozcieńczające i czyszczące: 

Olej Twardy jest gotowy do użycia. Czyszczenie LEINOS Rozcieńczalnikiem 200.

GISCODE: 

Ö 60

Zwroty wskazujące środki ostrożności: 
Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry.
Karta charakterystyki dostępna na życzenie. Chronić przed dziećmi.
W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem.
NIE wywoływać wymiotów.
Unikać uwolnienia do środowiska.
Zawartość/pojemnik usuwać zgodnie z lokalnymi przepisami.
Nasiąknięte produktem materiały pracy, jak np. szmatki, gąbki, pyły szlifierskie itp. z niewyschniętym olejem, przechowywać bez dostępu powietrza w szczelnie zamkniętych pojemnikach metalowych lub w wodzie, a następnie usuwać do odpadów, ponieważ w przeciwnym razie istnieje zagrożenie samozapłonem ze względu na zawartość oleju roślinnego. Produkt sam w sobie nie jest samozapalny. W czasie schnięcia zadbać o odpowiednie przewietrzanie. Z uwagi na użyte składniki naturalne może występować charakterystyczny dla tego rodzaju produktów zapach. Podczas używania aparatów natryskowych stosować właściwą ochronę dróg oddechowych.
Podczas szlifowania nosić maskę przeciwpyłową chroniącą przed drobnymi pyłami.

 

Ü-Zeichen