Olej Twardy-Woskowy 290

Oleje i woski do drewna

Bardzo odporna, półmatowa, olejowo-woskowo-żywiczna powłoka.

Olej Twardy-Woskowy

Wykańczanie podłóg drewnianych, również w kolorze, jest proste! Olej idealny do intensywnie eksploatowanych podłóg drewnianych, schodów, terakoty, płyt drewnopochodnych itp. - także sektorze komercyjnym.

Zastosowanie: 

Do gruntowania i finiszowej obróbki wszystkich chłonnych powierzchni, takich jak: podłogi drewniane i korkowe, terakota, płytki gresowe, neutralny jastrych, płyty drewnopochodne, takie jak płyty OSB, sterling itp., wewnątrz pomieszczeń. Podłoża szczególnie chłonne, jak np.: korek należy zagruntować Olejem Twardym Leinos 240.

Właściwości techniczne: 

Ożywia naturalną strukturę i pogłębia kolor obrabianych powierzchni. Tworzy paroprzepuszczalną, półmatową, wytrzymałą, hydrofobową, powierzchnię, w dużym stopniu odporną na żółknięcie. Olej przetestowany pod względem odporności na chemikalia zgodnie z normą DIN 68861 (np. na wodę, kawę, piwo, colę, czerwone wino). Testowany pod względem migracji pierwiastków zgodnie z normą DIN EN 71-3, pod względem odporności na pot i ślinę zgodnie z DIN 53160.

Kolor: 

002 bezbarwny, 032 bezbarwny błyszczący (szczególnie do korka i terakoty), 053 czereśnia, 054 żółty piasek, 062 orzech, 076 dąb naturalny, 101 podwójnie biały, 102 heban, 200 neutralny, 202 biały, 212 szary.

Składniki: 

Olej lniany, olej drzewny, olej rycynowy, estry żywic naturalnych, tlenek glinu, kaolin, tlenek cynku, mikrowosk,  kwas krzemowy, izoparafiny, pigmenty mineralne, sykatywy. Zawartość LZO lotnych związków organicznych w produkcie wynosi maks. 440 g/l. Dopuszczalny limit UE wynosi maks. 500 g/l (kategoria "i" od 2010 r.).

Podłoże i przygotowanie: 

Powierzchnia musi być sucha (wilgotność drewna maks. 14%) czysta i odpylona. Temperatura podczas obróbki nie powinna być niższa niż 16˚C. W niższych temperaturach proces schnięcia wydłuża się. Ostatni szlif powierzchni powinien być wykonany papierem ściernym o ziarnistości co najmniej 120 lub siatką szlifierską.

Sposób stosowania: 

Przed użyciem dokładnie wymieszać. Olej Twardy-Woskowy jest gotowy do użycia. Nakładać cienko i równomiernie za pomocą mopa lub wałka lakierniczego i dobrze rozprowadzić. Po 15 - 20 min. zebrać ewentualny nadmiar oleju i wcierać zielonym padem polerskim. Po 16 - 24 godzinach nałożyć cienko drugą warstwę bezbarwnego Oleju Twardego-Woskowego 290 i wypolerować białym padem. Jeżeli po pierwszym nałożeniu powierzchnia jest szorstka w dotyku, przeszlifować ją drobnym papierem ściernym o ziarnistości 150 - 180. Przed drugim nałożeniem dokładnie usunąć pył szlifierski. W przypadku korka może być wymagana trzecia warstwa. Przeprowadzić próbę! Podczas obróbki i schnięcia produktów należy zadbać o optymalną cyrkulację świeżego przewietrza! W przeciwnym razie może powstawać uciążliwy zapach!

 

Pielęgnacja i odświeżanie:: 

Podłogi zabezpieczone Olejem Twardym-Woskowym czyścić na wilgotno nie mokro Mydłem Roślinnym 930 rozpuszczonym w wodzie (maks. 10 - 30 ml na 10 l wody), a w razie potrzeby, gdy pojawią się oznaki zużycia, pielęgnować Olejem Renowacyjnym 285. Intensywnie użytkowane powierzchnie (w szkołach, w biurach itp.) pierwszy raz gruntownie wypielęgnować Olejem Renowacyjnym 285 po 4 tygodniach od ostatniej aplikacji Oleju Twardego-Woskowego. Przed pielęgnacją podłogę oczyścić Mydłem Roślinnym 930. Dalszą konserwację podłogi Olejem Renowacyjnym 285 przeprowadza się w zależności od potrzeby.

Czas schnięcia: 

Czas schnięcia wynosi ok. 6 - 12 godzin (20°C / 50 - 55% względnej wilgotności powietrza). Po 16 - 24 godz. można nakładać drugą warstwę. Po 3 dniach ostrożne użytkowanie. Pełne użytkowanie po 7 - 14 dniach.

Wielkość opakowań i zużycie: 

30 - 50 ml/m2, wydajność ok. 25 m2/l. Dokładne zużycie zbadać na obiekcie.

Opakowanie wystarcza na...*
0,25l 6 m2
0,75l 18 m2
2,5l 60 m2
10l 250 m2

* średnia wydajność na jedną warstwę

Kalkulator zużycia >>

 

Przechowywanie i trwałość: 

Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu. Oryginalnie zamknięty zachowuje trwałość przynajmniej przez 2 lata. Pojemniki szczelnie zamykać. W przypadku utworzenia się skórki na powierzchni, usunąć ją przed ponownym użyciem.

Utylizacja: 

Zgodnie z lokalnymi, urzędowymi przepisami. Wysuszone resztki produktu mogą być usuwane do śmieci komunalnych. Europejski kod odpadu EWC: 08 01 11.

Środki rozcieńczające i czyszczące: 

Rozcieńczalnik LEINOS 200.

GISCODE: 

Ö 60+

Wskazania szczególne: 

Informacje o kolorach i wydruki kolorów nie są wiążące. Odchylenia kolorów są możliwe w zależności od partii produktu, podłoża i techniki drukowania. Wysuszony oryginalny kolor różni się od  koloru mokrego produktu w pojemniku. Dlatego niezbędne jest malowanie próbne, aby dopasować kolor. Mieszać ze sobą różne partie tego samego koloru.

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia: 

Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry.
Uwaga! Podczas rozpylania mogą się tworzyć niebezpieczne respirabilne kropelki. Nie wdychać rozpylonej cieczy lub mgły.
Karta charakterystyki dostępna na żądanie.

Zwroty wskazujące środki ostrożności: 
Chronić przed dziećmi.
W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem.
NIE wywoływać wymiotów.
Unikać uwolnienia do środowiska.
Zawartość/pojemnik usuwać do firmy posiadającej odpowiednie uprawnienia w celu odpowiedniego recyklingu.
UWAGA: Nasączone produktem materiały robocze, jak: szmatki, gąbki, pyły szlifierskie itp. z niewyschniętym olejem, przechowywać bez dostępu powietrza w zamkniętym pojemniku metalowym lub w wodzie, a następnie wyrzucić, ponieważ w przeciwnym razie istnieje ryzyko samozapłonu ze względu na zawartość oleju roślinnego. Produkt sam w sobie nie jest samozapalny. W czasie schnięcia zapewnić należytą wentylację. Z uwagi na użyte surowce naturalne może występować charakterystyczny dla tego rodzaju produktów zapach.
Podczas używania aparatów natryskowych stosować właściwą, atestowaną ochronę dróg oddechowych.
Podczas szlifowania nosić maskę przeciwpyłową chroniącą przed drobnymi pyłami!

 

Ü-Zeichen