Ług Czyszczący 950

Produkty specjalne

Czyści i ługuje stare, gładkie, olejowane podłoża pod oleje i lakiery.

Ług Czyszczący
Zastosowanie: 

Ług Czyszczący jest idealnym śrokdkiem w płynie, przygotowującym wcześniej lakierowane podłoża pod nowy lakier.

Właściwości techniczne: 

Środek o konsystencji płynnej, bardzo wydajny. Znacznie zatrzymuje proces żółknienia drewna, zachowując tym samym jasny wygląd powierzchni. Dla uzyskania efektu powierzchni wyszorowanej na jasno, przeprowadzić obróbkę uzupełniającą LEINOS Mydłem do Podłóg Ługowanych 924 - białym. Dla zachowania pierwotnego koloru drewna zaleca się obróbkę uzupełniającą LEINOS Mydłem do Podłóg Ługowanych - bezbarwnym lub LEINOS Naturalnym Woskiem do Podłóg i Mebli 310.

Kolor: 

202 biały.

Składniki: 

Woda, kwasy tłuszczowe oleju sojowego, kwasy tłuszczowe oleju palmowego, kwasy tłuszczowe oleju kokosowego, wodorotlenek potasu, wodorotlenek sodu (biały: biel tytanowa).

Sposób stosowania: 

250 ml Ługu Czyszczącego 950 LEINOS (w zależności od stopnia zniszczenia i zabrudzenia podłoża) rozcieńczyć z 3 - 5 l wody. Roztwór nakładać gąbką, pędzlem lub szczotką możliwie intensywnie czyszcząc powierzchnię. Używać tylko pędzli i szczotek z tworzywa sztucznego! Po ok. 10 - 15 minutach działania środka spłukać obficie wodą. Najpierw przeprowadzić próbę!

Czas schnięcia: 

Powierzchnia pyłosucha po 2 – 5 godz. Szlifowanie i nakładanie kolejnej warstwy po przynajmniej 24 godz. W przypadku nie zachowywania czasów schnięcia na drewnie mogą pojawić się żółte, miejscowe odbarwienia. Podczas obróbki zadbać o dobrą wentylację.

Wielkość opakowań i zużycie: 

100 - 125 ml/m2, ewent. 8 - 10 m2/l, zależy od chłonności podłoża.

Opakowanie wystarcza na...*
0,5l 10 m2
2,5l 50 m2

* średnia wydajność na jedną warstwę

Kalkulator zużycia >>

Przechowywanie i trwałość: 

Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu. Chronić przed mrozem. Napoczęte opakowanie szczelnie zamknąć.

Utylizacja: 

Zgodnie z miejscowymi przepisami o utylizacji . Wyschnięte resztki produktu mogą być wyrzucane do śmieci komunalnych. Kod odpadu: EAK 07 06 01.

Środki rozcieńczające i czyszczące: 

Natychmiast po zakończeniu pracy spłukujemy wodą.

GISCODE: 

M-AL10

Zwroty wskazujące środki ostrożności: 

Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Unikać kontaktu ze skórą i oczami. R 36/38 działa drażniąco na oczy i skórę. UN 1719.