Wosk Pielęgnacyjny w Płynie 340

Pielęgnacja

Łatwy w stosowaniu wosk płynny do pielęgnacji drewna i innych powierzchni.

Wosk Pielęgnacyjny w Płynie

Do pielęgnacji i uszlachetniania mało eksploatownych, olejowanych i woskowanych powierzchni.

Na bazie naturalnych wosków: carnauba i wosku pszczelego.

Zastosowanie: 

Do łatwej, szybkiej, dyfuzyjnie otwartej obróbki uszlachetniającej oraz  pielęgnacji woskowanych lub olejowanych powierzchni z drewna, korka i kamienia wewnątrz pomieszczeń. Nie stosować do podłóg i intensywnie użytkowanych powierzchni!

Kolor: 

Bezbarwny do lekko żółtawego.

Składniki: 

Olej lniany, olej krokoszowy, bentonit, wosk carnauba, wosk pszczeli, izoparafiny, sykatywy. Zawartość LZO lotnych związków organicznych w produkcie wynosi maks. 450 g/l. Dopuszczalny limit UE wynosi 700 g/l (Kategoria „f” od 2010 r.).

Podłoże i przygotowanie: 

Podłoże musi być suche, stałe, czyste, wolne od tłuszczu i kurzu, nie może być chłonne. Przy niskich temperaturach Wosk Pielęgnacyjny w Płynie 340 podgrzać w kąpieli wodnej.

Sposób stosowania: 

Nanoszenie pędzlem lub szmatką. Temperatura otoczenia i powierzchni powyżej 15˚C.
A. Aplikacja na surowych lub chłonnych podłożach:
Zagruntować Olejem Gruntującym LEINOS 220 albo Olejem Twardym 240 LEINOS bezbarwnym lub w kolorze. Wosk Pielęgnacyjny w Płynie 340 nanieść cieniutką warstwą i rozprowadzić równomienie pędzlem lub niekłaczącą szmatką. Po ok. 8 - 12 godz. wypolerwać w kierunku włókien drewna szczotką polerską lub miękką szmatką.

B. Aplikacja na podłożach wymagających renowacji:
Postępować jak w punkcie A, jeżeli podłoże nie jest chłonne nie gruntować.

Czas schnięcia: 

Ok. 12 - 24 godzin. Ten system do schnięcia wymaga odpowiedniej ilości tlenu z powietrza, dlatego zadbać o dobre przewietrzanie, przy stojącym powietrzu np. wentylatorem, aby uniknąć powstawania zapachu.

Wielkość opakowań i zużycie: 

Ok. 35 - 50 ml/m2 na jedno nałożenie. Nakładać oszczędnie, aby nie zakłócać procesu schnięcia!

Opakowanie wystarcza na...*
0,25l 6 m2
0,75l 19 m2
2,5l 62,5 m2
10l 250 m2

* średnia wydajność na jedną warstwę

Kalkulator zużycia >>

Przechowywanie i trwałość: 

Oryginalnie zamknięty zachowuje trwałość przynajmniej przez 2 lata. Przechowywać w zamkniętym opakowaniu, w chłodnym i suchym miejscu.

Utylizacja: 

Zgodnie z lokalnymi, urzędowymi przepisami. Wysuszone resztki produktu mogą być usuwane do śmieci komunalnych. Europejski kod odpadu EWC: 08 01 11.

Środki rozcieńczające i czyszczące: 

LEINOS Rozcieńczalnik 200. Produkt jest gotowy do użycia.

GISCODE: 

Ö 60+

Zwroty wskazujące środki ostrożności: 
Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry.
Chronić przed dziećmi.
W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem.
NIE wywoływać wymiotów.
Unikać uwolnienia do środowiska. Zawartość/pojemnik usuwać do firmy posiadającej odpowiednie uprawnienia zgodnie z krajowymi przepisami. Nasiąknięte produktem materiały robocze, jak np. szmatki, gąbki, pyły szlifierskie itp. z niewyschniętym olejem, przechowywać bez dostępu powietrza w hermetycznych pojemnikach metalowych lub wodzie, a następnie zutylizować, ponieważ w przeciwnym razie istnieje ryzyko samozapłonu ze względu na zawartość oleju roślinnego. Produkt sam w sobie nie jest samozapalny. W czasie schnięcia zapewnić należytą wentylację. Z uwagi na użyte składniki naturalne może występować typowy dla tego rodzaju produktów zapach.
Podczas używania aparatów natryskowych stosować właściwą, zatwierdzoną ochronę dróg oddechowych.
Podczas szlifowania nosić maskę przeciwpyłową chroniącą przed drobnymi pyłami.

Karta charakterystyki dostępna na żądanie.