Gliniana Farba Strukturalna 657

Wykańczanie ścian

Gliniana, matowa, gruboziarnista - biała.

Gliniana Farba Strukturalna

Do wszystkich chłonnych, mineralnych podłoży wewnątrz pomieszczeń, w szczególności glinianych. Również do płyt OSB. Regulująca wilgotność, zapobiegająca pleśniom.

Zastosowanie: 

Do wszystkich chłonnych, mineralnych podłoży wewnątrz pomieszczeń, w szczególności glinianych. Również do płyt OSB.

Właściwości techniczne: 

Bez rozpuszczalników i paroprzepuszczalna. Tworzy chropawą powierzchnię dla regulacji wilgotności powietrza w pomieszczeniu.

Kolor: 

Naturalnobiała, matowa.

Składniki: 

Woda, glina, kreda, celuloza, tlenek tytanu, kwas poliasparaginowy, talk, estry skrobii, isothiazolinone. Zawartość LZO (lotnych związków organicznych) w produkcie wynosi maks. 1 g/l. Dopuszczalny limit UE wynosi maks. 30 g/l (kategoria „a” od 2010).

Podłoże i przygotowanie: 

Podłoże musi być suche, stałe, chłonne, czyste i wolne od kurzu. W razie wątpliwości przeprowadzić próbę malowania.

Sposób stosowania: 

Przed użyciem i w trakcie malowania farbę zawsze dobrze mieszać. Nakładać równomiernie wałkiem, szczotką lub szerokim pędzlem i rozprowadzać we wszystkich kierunkach. Z reguły wystarcza 1 warstwa. W czasie malowania i schnięcia dobrze wietrzyć.

Czas schnięcia: 

Przy 20°C i 50% wilgotności powietrza: ok. 6 - 12 godzin.

Wielkość opakowań i zużycie: 

1 l wystarcza na ok. 4 - 4,5 m2.

Opakowanie wystarcza na...*
2,5l 10 m2
10l 40 m2

* średnia wydajność na jedną warstwę

Kalkulator zużycia >>

 

Przechowywanie i trwałość: 

Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu. Chronić przed mrozem. Oryginalnie zamknięta jest przydatna do użycia ok. 12 miesięcy. Napoczęte opakownia zużyć w ciągu 2 dni.

Utylizacja: 

Zgodnie z lokalnymi, urzędowymi przepisami. Wysuszone resztki produktu mogą być usuwane do śmieci komunalnych. Europejski kod odpadu EWC: 08 01 20.

Środki rozcieńczające i czyszczące: 

Woda i Mydło Roślinne 930. Produkt jest gotowy do użycia.

GISCODE: 

M-DF 01

Zwroty wskazujące środki ostrożności: 

Zawiera 1,2-benzoizotiazol-3(2H)-on. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.
Chronić przed dziećmi.
Unikać uwolnienia do środowiska.
Zawartość/pojemnik usuwać zgodnie z lokalnymi przepisami.

Karta charakterystyki dostępna na żądanie.

infolinia dla alergików: +48 / 608 031 784