Farba Silikatowa 690

Wykańczanie ścian

Dyspersyjna Farba Silikatowa do wszystkich przyczepnych
powierzchni ścian i sufitów wewnątrz pomieszczeń.

Farba Silikatowa

Zapobieganie pleśni.

Zastosowanie: 

Dyspersyjna farba silikatowa do wszystkich przyczepnych powierzchni ścian i sufitów wewnątrz pomieszczeń, za wyjątkiem powłok z lakieru i lateksu. 

Właściwości techniczne: 

Odporność na ścieranie na mokro klasa 2, współczynnik kontrastu zgodnie z DIN EN 13300 (dawniej siła krycia) klasa 2, pH 11-11,3. Farba reaguje alkalicznie i dzięki procesom krzemionkowania składniki farby nie są dostępne dla organizmów (pleśni, glonów, grzybów itp.) jako źródło pożywienia.

Kolor: 

Biały.

Składniki: 

Woda, potasowe szkło wodne, pigmenty mineralne, organiczne środki wiążące. Zawartość LZO (lotnych związków organicznych) w produkcie wynosi maks. 1 g/l. Dopuszczalny limit UE wynosi maks. 30 g/l (kategoria „a” od 2010).

Podłoże i przygotowanie: 

Podłoża z tynku, które nie były jeszcze malowane, tynk gipsowy czy płyty gipsowo-kartonowe należy najpierw zagruntować LEINOS Gruntem Silikatowym 621. Aby wyrównać chłonność podłoża zalecane jest również gruntowanie w miejscach szpachlowania i innych poprawek. Podłoża z rozpuszczalnymi w wodzie, odbarwiającymi się składnikami przetestować, czy mogą być malowane farbą silikatową. W razie wątpliwości wykonać malowanie próbne. Gładkie podłoża po zagruntowaniu stają się bardziej ziarniste.

Sposób stosowania: 

Po dokładnym wymieszaniu Farbę Silikatową można łatwo nakładać pędzlem lub wałkiem malarskim. W razie potrzeby przy pierwszej warstwie farbę rozcieńczyć maks. do 10 % wodą. Ostatnią warstwę nakładać farbą nierozcieńczoną. Po 4 godz. schnięcia Farbę Silikatową można pokryć kolejną warstwą Farby Silikatowej. Po 24 godz. Farba Silikatowa jest w pełni utwardzona i może być przecierana LEINOS Lazurą do Ścian 601 w celu uzyskania efektu dekoracyjnego. Ważne: jedną powierzchnię, np. całą ścianę należy pomalować farbą z tej samej partii ze względu na możliwą różnicę w odcieniu.

Czas schnięcia: 

Przy 20°C i 50% względnej wilgotności powietrza po ok. 3 godz. jest pyłosucha, a po 4 godz. można malować kolejną warstwę farby. Sucha przez noc. Należy zapewnić dobrą wentylację!

Wielkość opakowań i zużycie: 

W zależności od chłonności podłoża 1 l wystarcza na 5 - 8 m2 na jedną warstwę. Średnie zużycie wynosi ok. 150 ml/m2.

Opakowanie wystarcza na...*
2,5l 16,5 m2
10l 66 m2

* średnia wydajność na jedną warstwę

Kalkulator zużycia >>

 

Przechowywanie i trwałość: 

Oryginalnie zamknięta jest przydatna do użycia przynajmniej przez 12 miesięcy. Przechowywać zamkniętym opakowaniu, w chłodnym i suchym miejscu. Chronić przed mrozem! Otwarte opakowania i rozcieńczona farba nie nadają się do przechowywania.

Utylizacja: 

Zgodnie z lokalnymi, urzędowymi przepisami. Wysuszone resztki produktu mogą być usuwane do śmieci komunalnych. Europejski kod odpadu EWC: 08 01 20.

Środki rozcieńczające i czyszczące: 

Produkt jest gotowy do użycia. Czyszczenie wodą i Mydłem Roślinnym 930 LEINOS.

GISCODE: 

M-SK 01

Wskazania szczególne: 

Wszystkie farby silikatowe LEINOS zalecane są szczególnie do obiektów historycznych, ale stosowane są także w budownictwie nowoczesnym. W przeciwieństwie do farb konwencjonalnych bazujących na żywicach syntetycznych, farby silikatowe nie tworzą powłoki lecz warstwę malarską. Starzenie się farb silikatowych odbywa się poprzez ciągłe, bardzo powolne zmniejszanie grubości tej warstwy. W literaturze specjalistycznej zachowanie to określa się mianem „kredowania”. To kredowanie jest charakterystyczne dla materiału i NIE jest wadą produktu.
Aby osiągnąć optymalne rezultaty, farbę należy dokładnie wymieszać przed nałożeniem i przesiać, aby usunąć zaschnięte cząsteczki farby z krawędzi wiadra lub pokrywki. Są to typowe właściwości materiału, a NIE wada produktu.

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia: 

Karta charakterystyki dostępna na żądanie. Uwaga! W przypadku rozpylania mogą się tworzyć niebezpieczne respirabilne kropelki. Nie wdychać rozpylonej cieczy lub mgły.

Zwroty wskazujące środki ostrożności: 

Chronić przed dziećmi. Unikać uwolnienia do środowiska. Zawartość/pojemnik usuwać do firmy posiadającej odpowiednie uprawnienia zgodnie z krajowymi przepisami. Nie wprowadzać do oczu, na skórę lub na odzież. Uwaga! Produkt ma odczyn alkaliczny! Chronić oczy i skórę przed zachlapaniem! Bryzgi farby na szkło, kamień naturalny, aluminium, drewno i lakier umyć od razu dużą ilością wody.