Farba Dyspersyjna na bazie żywic naturalnych 660

Wykańczanie ścian

Matowa, bez rozpuszczalników, w dużym stopniu odporna na żółknięcie, kolor biały naturalny, do wewnątrz.

Farba Dyspersyjna na bazie żywic naturalnych

Zmywalna, niekapiąca, mocno kryjąca, matowa farba do ścian, do malowania podłoży mineralnych, oddychająca.

Jak Państwo czują, nie czuć zapachu!
Farba Dyspersyjna 660 LEINOS na bazie żywic naturalnych to nadal pierwszy wybór wśród farb ściennych do wewnątrz: łatwa w nakładaniu, bardzo wydajna i mocno kryjąca. Majsterkowicze i profesjonaliści w równym stopniu doceniają tę klasyczną farbę do ścian. Można nią malować prawie wszystkie podłoża: czy to nowy - czy stary tynk, tapety i zabrudzone powłoki dyspersyjne. Farba Dysperyjna 660 LEINOS jest kompatybilna i zapewnia dzięki swej aksamitno-matowej powierzchni i bez uciążliwego zapachu przyjemny klimat w pomieszczeniu.

Właściwości w skrócie:
- matowa, w kolorze białym naturalnym, do wewnątrz.
- w dużym stopniu odporna na żółknięcie, bez rozpuszczalników.
- zmywalna zgodnie z DIN EN 13300, klasa 3.
- paroprzepuszczlna zgodnie z DIN EN ISO 7783-2 klasa 1.
- może być barwiona Pigmentami LEINOS 668.
- malowanie pędzlem, wałkiem lub przez natrysk.
- czas schnięcia w zależności od warunków ok. 16-24 godzin.
- zużycie ok. 100-200 ml/m² na jedną warstwę.
- czyszczenie narzędzi malarskich wodą.

Obróbka & podłoża
Nakładanie:
Farbę nakłada się zwykle wałkiem lub pędzlem. Malowanie szczotką również możliwe, bardzo duże powierzchnie mogą być powlekane przez natrysk.

Nowe, niemalowane powierzchnie tynków i suchej zabudowy:
Np. tynk gipsowy, wapienno-cementowy, płyty gipsowo-kartonowe lub gipsowo-włóknowe, beton. Wymienione podłoża należy zagruntować Gruntem Głęboko Penetrującym 620 LEINOS , aby zmniejszyć ich dużą chłonność. Następnie, w zależności od krycia, pomalować 1 - 2 razy Farbą Dyspersyjną 660 na bazie żywic naturalnych LEINOS .
 
Stare powłoki malarskie i tapety:
Istniejące powłoki farby dyspersyjnej na tynku lub płycie gipsowo-kartonowej, itp. muszą się mocno  trzymać i tak jak nowe, niemalowane tapety mogą być malowane Farbą Dyspersyjną LEINOS bez wcześniejszego gruntowania. Stare, malowane raz lub kilka razy farbą emulsyjną tapety należy sprawdzić, czy dobrze się trzymają i ewentualnie podkleić. Bardzo brudne powłoki starej farby oczyścić. Farby gliniane i łuszczące się stare powłoki muszą zostać całkowicie usunięte. Gęste, bardzo mało chłonne podłoża, jak farby lateksowe i lakiery bardzo starannie oszlifować lub wyługować. Generalnie nie jest wymagane gruntowanie w przypadku istniejących, przyczepnych starych powłok malarskich chyba, że muszą zostać całkowicie usunięte.

Porady & wskazówki
Sprawdzić stan podłoża
Stabilność starej powłoki można łatwo sprawdzić - wystarczy tylko mocno przykleić do ściany krepową taśmę malarską, po czym gwałtownie ją oderwać. Jeśli na taśmie nie zostaną drobinki farby, to podłoże jest stabilne i może być ponownie malowane. Jeśli jednak części farby odejdą razem z taśmą, to starą powłokę należy całkowicie usunąć ze ściany.

Jednolita powierzchnia
Jednolitą fakturę powierzchni otrzymają Państwo, nanosząc Farbę Dyspersyjną LEINOS 660 energicznie wałkiem na powierzchnię ściany, a na zakończenie wałkując farbę tylko w jednym kierunku, np. z góry na dół lub odwrotnie. Im krótsze runo na wałku, tym delikatniejsza faktura powierzchni. 
 
 
Zastosowanie: 

Biała lub kryjąca na kolorowo, dyfuzyjna farba do wszystkich podłoży mineralnych lub mocno przyklejonych tapet.

Właściwości techniczne: 

Wysoka zdolność krycia, łatwa do nakładania, bardzo wydajna. Bez rozpuszczalników, w dużym stopniu odporna na żółknięcie. Paroprzepuszczalna zgodnie z DIN/EN ISO 7783-2 klasa 1. Odporna na zmywanie zgodnie z DIN/EN ISO 11998 i DIN EN 13300, klasa 3, zdolność krycia klasa 2, odporność na ścieranie na mokro klasa 3.

Kolor: 

Naturalnobiała, matowa, może być dowolnie barwiona Pigmentami w Koncetracie 668 LEINOS.

Składniki: 

Woda, kreda, dwutlenek tytanu, emulgator roślinny, kwas poliasparaginowy, estry skrobii, talk, kaolin, metyloceluloza, benzisothiazolinone. Zawartość LZO (lotnych związków organicznych) w produkcie wynosi maks. 1 g/l. Dopuszczalny limit UE wynosi maks. 30 g/l (kategoria „a” od 2010).

Podłoże i przygotowanie: 

Podłoże musi być suche, wolne od tłuszczu i kurzu, umiarkowanie chłonne, ale przyczepne, wolne od środków separujących, pęknięć, wykwitów i grzybów. Podłoże zagruntować Gruntem Głęboko Penetrującym 620 LEINOS. Jeżeli podłoże reaguje silnie alkalicznie musi zostać zneutralizowane. Aby osiągnąć zmywalność zgodną z DIN EN ISO 11998 i DIN EN 13300 - klasa 3, podłoże po ostatnim malowaniu nie może być chłonne.

Sposób stosowania: 

Nakładać wałkiem, pędzlem lub urządzeniem do malowania natryskowego typu Airless przy temperaturze otoczenia wyższej niż 12°C.

A. Malowanie na tynku, betonie i tapetach raufaser:
W zależności od chłonności podłoża malować 1 - 2 krotnie. Każdorazowo zachować czas schnięcia ok. 16 - 24 godz.
 
B. Malowanie na płytach gipsowo-kartonowych, tapetach tekstylnych:
Zagruntować Gruntem Głęboko Penetrującym 620 LEINOS, następnie malować 1 - 2 krotnie. Każdorazowo zachować czas schnięcia ok. 16 - 24 godz.

C. Malowanie na starych powłokach malarskich:
Stare powłoki farb emulsyjnych gruntownie oczyścić. Powłoki farb glinianych całkowicie usunąć i umyć. Przeprowadzić próbę malowania! Stare powłoki farb lateksowych, olejnych i lakierów całkowicie usunąć. Następnie malować jak w pkt. B., mocno chłonne podłoża zagruntować.

Czas schnięcia: 

Przy 20°C i 50% względnej wilgotności powietrza ok. 16 - 24 godzin. Ten system do schnięcia wymaga odpowiedniej ilości tlenu z powietrza, suchego podłoża i niezbyt wysokiej względnej wilgotności powietrza.

Wielkość opakowań i zużycie: 

Ok. 100 - 200 ml/ m2 na jedną warstwę, może odbiegać od normy w zależności od chłonności podłoża.

Opakowanie wystarcza na...*
2,5l 16,5 m2
10l 66 m2

* średnia wydajność na jedną warstwę

Kalkulator zużycia >>

 

Przechowywanie i trwałość: 

Oryginalnie zamknięta ma przydatność do użycia ok.12 miesięcy. Przechowywać w zamkniętym opakowaniu, w chłodnym i suchym miejscu. Chronić przed mrozem!

Utylizacja: 

Zgodnie z lokalnymi, urzędowymi przepisami. Wysuszone resztki produktu mogą być usuwane do śmieci komunalnych. Europejski kod odpadu EWC: 08 01 20.

Środki rozcieńczające i czyszczące: 

Rozcieńczalna wodą. Produkt jest gotowy do użycia. Czyszczenie narzędzi malarskich wodą z dodatkiem Mydła Roślinnego 930 LEINOS.

GISCODE: 

M-DF 01

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia: 

Zawiera masę reakcyjną 5-chloro-2metylo-4-izotiazolin-3-onu i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu (3:1). Może powodować reakcje alergiczne.
Uwaga! W przypadku rozpylania mogą się tworzyć niebezpieczne respirabilne kropelki. Nie wdychać rozpylonej cieczy lub mgły.

Zwroty wskazujące środki ostrożności: 

Chronić przed dziećmi.
Unikać uwolnienia do środowiska.
Zawartość/pojemnik usuwać zgodnie z lokalnymi przepisami.

Karta charakterystyki dostępna na żądanie.

Kontakt dla alergików: +48 / 608 031 784