Pigment w Koncentracie 668

Pigmenty

Nie ma koloru, z którym sobie nie poradzi - Pigment w Koncentracie

Pigment w Koncentracie

Aby dać jak największą przestrzeń Państwa kreatywności, przygotowaliśmy do wyboru 22 kolory pigmentów i 2 pigmenty perłowe.
Wszystkie 22 kolory można ze sobą dowolnie mieszać, za wyjątkiem Pigmentów Perłowych.

Państwa kreatywności i intensywności barw nie stoi nic na przeszkodzie.

Zastosowanie: 

Do barwienia i tonowania LEINOS Bejcy Woskowej 600, Lazury Ściennej do przecierania 601, Szpachli Lazerunkowej 630, Spoiwa do Lazur Ściennych 646, Farby Kazeinowej 640, Farby Glinianej 655, 657, 658 i 659, Farby Dyspersyjnej 660, Farby Strukturalnej 680, Farby Silikatowej 690 i 692.

Właściwości techniczne: 

Bardzo wysoka zdolność barwienia już po dodaniu niewielkiej ilości Pigmentu w koncentracie. Pigmenty w Koncentracie 668 nie mogą być stosowane samodzielnie jako farba. Odcienie perłowe pigmentów mogą być mieszane tylko między sobą i używane tylko do barwienia LEINOS Spoiwa do Lazur Ściennych 646.

Kolor: 

Obenie dostępne są 24 różne odcienie kolorów oznaczone następującymi numerami:
303 tlenek żelaza czerwony, 306 tlenek żelaza mahoń, 309 ochra żółta, 311 ochra hawańska, 313 ochra rdzawobrązowa, 320 hebanowoczarny, 307 tlenek żólty, 312 ochra czerwona, 331 tytanowobiały, 324 ultramaryna fioletowa, 336 ultram. czerwonofioletowa, 327 pomarańczowy, 329 spinel zielony, 323 ultramaryna niebieska, 335 ultramaryna czerwona, 337 kraplak ciemnoczerwony, 338 kraplak jasnoczerwony, 330 spinel turkusowy, 333 kukurydzianożółty, 326 słonecznożółty, 332 pompejański czerwony, 328 spinel niebieski

Wszystkie kolory można dowolnie ze sobą mieszać.

Pigmenty perłowe: 340 sterling srebrny, 345 satyna złota

Pigmenty perłowe mogą być stosowane tylko do barwienia LEINOS Spoiwa do Lazur Ściennych 646!

Koncentraty w stanie nierozcieńczonym nadają się w ramach Techniki Szpachlowania do podkreślania efektu i do odciskania szablonów.

Składniki: 

Woda, mydło szelakowe, mydło żywic naturalnych, wosk pszczeli, wosk carnauba, metyloceluloza, pigmenty mineralne, środek konserwujący benzoizotiazol, pirytionian cynku. Zawartość LZO (lotnych związków organicznych) w produkcie wynosi maks. 1 g/l. Dopuszczalna wartość w UE wynosi 30 g/l (kategoria "a" od 2010).

Sposób stosowania: 

Wszystkie Pigmenty w koncentracie 668 można ze sobą dowolnie mieszać. Dla uzyskania jednolitego koloru Pigmenty w koncentracie należy dokładnie zmieszać z barwionym produktem. 

Czas schnięcia: 

Zależny od barwionego produktu.

Wielkość opakowań i zużycie: 

Zużycie różni się w zależności od celu użycia i intensywności oczekiwanej barwy.

Przechowywanie i trwałość: 

Przechowywać w stanie zamkniętym w chłodnym i suchym miejscu. Chronić przed mrozem!

Utylizacja: 

Europejski Katalog Odpadów (EAK/EWC) 08 01 20

Środki rozcieńczające i czyszczące: 

Woda i LEINOS Mydło Roślinne 930. Produkt jest już gotowy do użycia.

Zwroty wskazujące środki ostrożności: 

Zawiera 1,2-benzoizotiazol-3(2H)-on. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.
Chronić przed dziećmi.
Unikać uwolnienia do środowiska.
Zawartość/pojemnik usuwać zgodnie z lokalnymi przepisami.

Karta charakterystyki dostępna na żądanie.

Infolinia dla alergików: +48 / 608 031 784