Produkty specjalne

Nasze produkty do blokowania szkodliwych substancji i zwalczania pleśni, ługi do drewna i rozcieńczalnik.
 

Nasze produkty

Środek rozcieńczający i czyszczący do wszystkich produktów LEINOS zawierających olej.

Szpachla w proszku na bazie wodnej.

Do uszlachetniania drewna liściastego wewnątrz

Nie powoduje ciemnych przebarwień

Do uszlachetniania drewna iglastego wewnątrz

Czyści i ługuje stare, gładkie, olejowane podłoża pod oleje i lakiery.

Do izolowania podłoży skażonych szkodliwymi substancjami jak: PCB, PCP/Lindan lub DDT, tylko do wewnątrz.

Do rozcieńczania Osłony Szelakowej i czyszczenia narzędzi.

Zum sicheren Entfernen von Schimmelpilzen im Innenbereich.

Ohne Chlorchemie.