Produkty specjalne

Nasze produkty do blokowania szkodliwych substancji i zwalczania pleśni, ługi do drewna i rozcieńczalnik.
 

Nasze produkty

Rozcieńczalnik

Środek rozcieńczający i czyszczący do wszystkich produktów LEINOS zawierających olej.

Szpachla do Drewna

Szpachla w proszku na bazie wodnej.

Ług do Drewna Liściastego

Do uszlachetniania drewna liściastego wewnątrz

Nie powoduje ciemnych przebarwień

Ług do Drewna Iglastego

Do uszlachetniania drewna iglastego wewnątrz

Środek czyszczący do usuwania plam na drewnie

Środek czyszczący do usuwania ciemnych plam garbnikowych na drewnie.

Ług Czyszczący

Czyści i ługuje stare, gładkie, olejowane podłoża pod oleje i lakiery.

Osłona Szelakowa

Do izolowania podłoży skażonych szkodliwymi substancjami jak: PCB, PCP/Lindan lub DDT, tylko do wewnątrz.

Rozcieńczalnik do Osłony Szelakowej

Do rozcieńczania Osłony Szelakowej i czyszczenia narzędzi.

Środek Antypleśniowy

Zum sicheren Entfernen von Schimmelpilzen im Innenbereich.

Ohne Chlorchemie.