Olej do Kamienia i Betonu 254

Oleje i woski do drewna

Do malowania wszelkiego rodzaju betonu i kamionki, do wewnątrz.

Olej do Kamienia i Betonu
Zastosowanie: 

Do impregnacji i konserwacji wszystkich chłonnych płytek i powierzchni betonowych takich jak np. terakota itp.

Właściwości techniczne: 

Chroni przed ogólnym zabrudzeniem, tłuszczem i olejem. Nadaje się jako ochrona spoin dla fug cementowych. Wodoodporny i wytrzymały na ścieranie, nieznacznie przyciemnia powierzchnię. Odporny na działanie i śliny i potu zgodnie z DIN EN 71, część 3. Stosowany wewnątrz pomieszczeń.

Kolor: 

bezbarwny.

Składniki: 

Olej drzewny, olej lniany, olej rycynowy, olej słonecznikowy, estry żywic naturalnych, izoparafiny, sykatywy. Zawartość LZO (lotnych związków organicznych) w produkcie wynosi maks. 420 g/l. Dopuszczalna wartość w UE wynosi 700 g/l (kategoria "f" od 2010).

Podłoże i przygotowanie: 

Przed użyciem dokładnie wymieszać. Podłoże musi być suche, czyste, wolne od tłuszczu i kurzu. Olej do Kamienia i Betonu nakładać pędzlem lub wałkiem. Po ok. 20-30 min. Od nałożenia nadmiar oleju przenieść w miejsca jeszcze chłonne lub zebrać z powierzchni i zapolerować szmatką lub padem do sucha. Następnego dnia ponownie nałożyć cienko olej i postępować j/w. Ewentualnie, w zależności od chłonności podłoża nałożyć 3 warstwę produktu. Ważne: nie pozostawiać na powierzchni zalegającej warstwy oleju.

Czas schnięcia: 

Suchy i nadaje się do dalszej obróbki po 4 - 6 godz. (przy 18 - 22˚C / 50 - 55% względnej wilgotności powietrza). Pełne utwardzenie trwa ok. 7 - 10 dni.

Wielkość opakowań i zużycie: 

20 - 50 ml/m2 w zależności od chłonności podłoża.

Opakowanie wystarcza na...*
0,75l 21,5 m2
2,5l 71,5 m2

* średnia wydajność na jedną warstwę

Kalkulator zużycia >>

 

Przechowywanie i trwałość: 

Przechowywać w zamkniętym opakowaniu, w chłodnym i suchym miejscu. W przypadku utworzenia się kożucha należy go usunąć przed użyciem produktu, ewentualnie olej przecedzić.

Utylizacja: 

Zgodnie z lokalnymi, urzędowymi przepisami. Wysuszone resztki produktu mogą być usuwane do śmieci komunalnych. Kod odpadu EWC: 08 01 11.

Środki rozcieńczające i czyszczące: 

Czyszczenie środkiem o neutralnym pH w ciepłej wodzie.

GISCODE: 

Ö60+

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia: 

Karta charakterystyki dostępna na żądanie.

Zwroty wskazujące środki ostrożności: 

Chronić przed dziećmi. W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem. NIE wywoływać wymiotów. Unikać uwolnienia do środowiska.

Zawartość/pojemnik usuwać do firmy posiadającej odpowiednie uprawnienia zgodnie z krajowymi przepisami. UWAGA: Nasączone produktem materiały robocze, jak: szmatki, gąbki, pyły szlifierskie itp. z niewyschniętym olejem, przechowywać bez dostępu powietrza w zamkniętym pojemniku metalowym lub wodzie, następnie zutylizować, ponieważ w przeciwnym razie istnieje ryzyko samozapłonu ze względu na zawartość oleju roślinnego. Produkt sam w sobie nie jest samozapalny. W czasie schnięcia zadbać o odpowiednie przewietrzanie. Z uwagi na użyte składniki naturalne może występować charakterystyczny dla tego rodzaju produktów zapach. Podczas używania aparatów natryskowych stosować właściwą, zatwierdzoną ochronę dróg oddechowych. Podczas szlifowania nosić maskę przeciwpyłową chroniącą przed drobnymi pyłami.