Rozcieńczalnik 200

Produkty specjalne

Środek rozcieńczający i czyszczący do wszystkich produktów LEINOS zawierających olej.

Rozcieńczalnik
Zastosowanie: 

Do rozcieńczania wszystkich produktów LEINOS na bazie olejów. Do czyszczenia narzędzi, nadaje się również jako środek do usuwania plam.

Właściwości techniczne: 

Bezbarwny, łagodny. Niskie napięcie powierzchniowe dla dobrej penetracji i zwilżania.

Składniki: 

Izoparafiny.

Sposób stosowania: 

Jeżel ipotrzeba rozcieńczalnik dodawać porcjami i starannie mieszać. Plamy z produktów olejowych wyczyścic natychmiast szmatką nasaczoną rozcieńczalnikiem.
Tak można zaoszczędzić rozpuszczalnik:

  1. Pędzle i tym podobne narzędzia czyścić w dopasowanym wielkością pojemniku z przykrywką.
  2. Odczekać, aż pigmenty i resztki farb opadną na dno.
  3. Klarowny, unoszący się nad resztkami rozcieńczalnik przelać do nowego naczynia, a pigmnety i pozostałości farb zostawić w pierwszym naczyniu.
  4. Pigmenty i resztki farb można zgodnie z obowiązującymi przepisami zutylizować.
  5. Odlany rozcieńczalnik może być ciągle używany. Wystarczy tylko od czasu do czasu uzupełnić stan nowym rozcieńczalnikiem.
  6. Po zakończonym użyciu zamknąć szczelnie pojemnik i odstawić w bezpieczne miejsce.
Wielkość opakowań i zużycie: 
Opakowanie wystarcza na...*
0,25l zależy od zastosowania
1l
2,5l
10l

* średnia wydajność na jedną warstwę

Przechowywanie i trwałość: 

Niemalże nieograniczona trwałość. Przechowywać szczelnie zamknięty w chłodnym i suchym miejscu.

Utylizacja: 

Utylizacja zgodnie z lokalnymi, urzędowymi przepisami. Europejski kod odpadu EWC: 07 07 04.

GISCODE: 

M-VM01

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia: 

Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią.
Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry.
Karta charakterystyki dostępna na zapytanie.

GHS08

Niebezpieczeństwo

Niebezpieczeństwo

Zwroty wskazujące środki ostrożności: 

Chronić przed dziećmi.
W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem.
NIE wywoływać wymiotów.
Unikać uwolnienia do środowiska.
Zawartość/pojemnik usuwać zgodnie z lokalnymi przepisami.