Farba Silikatowo-Gliniana 689

Wykańczanie ścian

Do wewnątrz, zmywalna.

Farba Silikatowo-Gliniana
Zastosowanie: 

Do wszystkich przyczepnych powierzchni ścian i sufitów wewnątrz pomieszczeń, za wyjątkiem powłok z lakieru i lateksu. 
 

Właściwości techniczne: 

Farba Silikatowo-Gliniana posiada odporność na ścieranie na mokro klasa 2, współczynnik kontrastu zgodnie z DIN EN 13300 (dawniej siła krycia) klasa 2. Wartość oporu dyfuzyjnego pary wodnej sd<0,01m. Farba reaguje alkalicznie i działa poprzez procesy krzemionkowania. Dzięki temu składniki farby nie są dostępne dla organizmów (pleśni, glonów, grzybów itp.) jako źródła pożywienia.

Kolor: 

Biały.

Składniki: 

Woda, glina, kreda, potasowe szkło wodne, pigmenty mineralne, spoiwa organiczne, celuloza, emulgator roślinny, kwas poliasparaginowy. Zawartość LZO (lotnych związków organicznych) w produkcie wynosi maks. 1 g/l. Dopuszczalny limit UE wynosi maks. 30 g/l (kategoria „a” od 2010).
 

Podłoże i przygotowanie: 

Podłoża z tynku, które nie były jeszcze malowane, jak również tynk gipsowy, czy płyty gipsowo-kartonowe należy najpierw zagruntować Gruntem Silikatowym LEINOS 621. Dla wyrównania chłonności podłoża zalecane jest również gruntowanie w miejscach szpachlowania i innych poprawek. W razie wątpliwości przeprowadzić aplikację testową. Należy zauważyć, że gładkie podłoża po zagruntowaniu stają się bardziej ziarniste.
 

Sposób stosowania: 

Farbę Silikatowo-Glinianą dobrze wymieszać i malować pędzlem lub wałkiem malarskim. W razie potrzeby, przy pierwszej warstwie farbę rozcieńczyć maks. do 10 % wodą. Ostatnią wartstwę malować farbą nierozcieńczoną. Po około 4 godz. schnięcia można nakładać kolejną warstwę Farby Silikatowo-Glinianej. Po 24 godz. Farba Silikatowo-Gliniana jest w pełni utwardzona i może być przecierana barwioną Lazurą do Ścian. Ważne: jedną powierzchnię, np. całą ścianę pomalować farbą z tej samej partii ze względu na możliwą różnicę w odcieniu.
 

Czas schnięcia: 

Przy 20°C i 50% względnej wilgotności powietrza po ok. 3 godz. jest pyłosucha, a po 4 godz. można malować kolejną warstwę farby. Sucha przez noc. Należy zadbać o dobre przewietrzanie!
 

Wielkość opakowań i zużycie: 

1 l wystarcza na 5 - 8 m2 na jedną warstwę, zależności od chłonności podłoża  Średnie zużycie wynosi ok. 150 ml/m2.

Opakowanie wystarcza na...*
2,5l 16,5 m2
10l 66 m2

* średnia wydajność na jedną warstwę


Kalkulator zużycia >>

 

Przechowywanie i trwałość: 

Oryginalnie zamknięta jest przydatna do użycia przynajmniej przez 12 miesięcy. Przechowywać w zamkniętym opakowaniu, w chłodnym i suchym miejscu. Chronić przed mrozem! Otwarte opakowania i rozcieńczona farba nie nadają się do przechowywania.
 

Utylizacja: 

Zgodnie z lokalnymi, urzędowymi przepisami. Wysuszone pozostałości produktu mogą być usuwane wraz z odpadami domowymi. Europejski kod odpadu EWC: 08 01 20.
 

Środki rozcieńczające i czyszczące: 

Produkt jest gotowy do użycia. Czyszczenie wodą i Mydłem Roślinnym LEINOS 930.
 

GISCODE: 

M-SK 01

Wskazania szczególne: 

Wszystkie farby silikatowe LEINOS zalecane są szczególnie do obiektów historycznych, ale stosowane są także w  nowoczesnej architekturze. W odróżnieniu od farb konwencjonalnych bazujących na żywicach syntetycznych, farby silikatowe nie tworzą powłoki lecz dają pewną warstwę. Starzenie się farb krzemianowych odbywa się poprzez ciągłe, bardzo powolne zmniejszanie grubości tej warstwy. W literaturze specjalistycznej zachowanie to określa się mianem „kredowania”. To kredowanie jest charakterystyczne dla materiału i NIE jest wadą produktu.
Aby osiągnąć optymalne wyniki, farbę należy dokładnie wymieszać przed nałożeniem i przesiać, aby wyschnięte cząsteczki farby zostały usunięte z krawędzi wiadra lub pokrywy. Są to typowe właściwości materiału i NIE stanowią wady produktu.

Zwroty wskazujące środki ostrożności: 

Uwaga! Produkt ma odczyn alkaliczny! Chronić oczy i skórę przed zachlapaniem! Bryzgi farby na szkło, kamień naturalny, aluminium, drewno i lakier umyć od razu dużą ilością wody.
Chronić przed dziećmi.
Unikać uwolnienia do środowiska.
Zawartość/pojemnik usuwać do firmy posiadającej odpowiednie uprawnienia zgodnie z krajowymi przepisami.
Karta charakterystyki dostępna na żądanie.