Farba Antypleśniowa 695

Wykańczanie ścian

Do stosowania wewnątrz pomieszczeń
przeciwko pleśniom, glonom i zagrzybieniu.

Farba Antypleśniowa

Naturalne, fizykalne działanie farby. Bez biocydów.

Zastosowanie: 

Do wewnątrz przeciwko pleśniom, glonom i zagrzybieniu. Farba Antypleśniowa LEINOS jest gotowa do użytku, bez rozpuszczalników, na bazie roślinnych i mineralnych surowców, dyfuzyjna. Kryje po wyschnięciu. Wilgotna farba na ścianie  jest transparentna. Ze względu na sposób działania farba nie jest zmywalna.

Właściwości techniczne: 

Bez rozpuszczalników. Działanie farby polega na krystalizacji, przy której składniki  farb nie są już dostępne dla organizmów: pleśni, glonów, grzybów itp. jako źródło pożywienia.

Kolor: 

Biały. Możliwe podbarwianie Pigmentami w Koncetracie 668 LEINOS.

Składniki: 

Woda, kwas krzemowy, sól kuchenna, siarczan wapniowy, celuloza, skrobia, dwutlenek tytanu i ekstrakty roślinne. Produkt zawiera maks. 1 g/l LZO (lotnych związków organicznych). Dopuszczalny limit UE wynosi maks. 30 g/l (kategoria „a” od 2010).

Podłoże i przygotowanie: 

Podłoże musi być suche, wolne od kurzu i tłuszczu, umiarkowanie chłonne, wolne od środków izolujących, pęknięć i wykwitów.

Sposób stosowania: 

Przy temperaturze otoczenia powyżej 12°C nakładać wałkiem, pędzlem lub urządzeniem natryskowym typu Airless. Pełne krycie jest widoczne dopiero po wyschnięciu. Przed wyschnięciem wygląda jak niekryjąca powłoka. Dla osiągnięcia skutecznego działania wymagane są 2 warstwy. Ważne: duże szkody budowlane, źródła wilgoci itp. muszą zostać usunięte. Powłoka z Farby Antypleśniowej może być malowana farbami do ścian LEINOS.

Czas schnięcia: 

Przy 23°C i 50% względnej wilgotności powietrza wysycha po kilku minutach, wysoka wilgotność przedłuża czas schnięcia. Nanoszenie drugiej powłoki po 2 - 3 godzinach.

Wielkość opakowań i zużycie: 

Zależne od podłoża i techniki nakładania. Wytyczna: 1l wystarcza na ok. 6,5 m2 na jedną warstwę. Dokładną wartość ustalić na obiekcie.

Opakowanie wystarcza na...*
1l 6,61 m2
2,5l 16,5 m2

* średnia wydajność na jedną warstwę

Kalkulator zużycia >>

Przechowywanie i trwałość: 

Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu. Chronić przed mrozem. Oryginalnie zamknięta zachowuje trwałość przynajmniej 1 rok. Napoczęte opakowania szczelnie zamykać.

Utylizacja: 

Zgodnie z lokalnymi, urzędowymi przepisami. Wysuszone resztki produktu mogą być usuwane do śmieci komulanych. Europejski kod odpadu EWC: 08 01 20.

Środki rozcieńczające i czyszczące: 

Ciepły roztwór mydlany.

GISCODE: 

M-DF 01

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia: 

Karta charakterystyki dostępna na żądanie.
Uwaga! W przypadku rozpylania mogą się tworzyć niebezpieczne respirabilne kropelki. Nie wdychać rozpylonej cieczy lub mgły.

Zwroty wskazujące środki ostrożności: 

Chronić przed dziećmi.

Unikać uwolnienia do środowiska.

Zawartość/pojemnik usuwać do firmy posiadającej odpowiednie uprawnienia zgodnie z krajowymi przepisami.