Wosk Finiszowy do Ścian 350

Wykańczanie ścian

Finisz woskowy do uszlachetniającej obróbki ścian pomalowanych farbami LEINOS.

Wosk Finiszowy do Ścian

Tworzy otwartą dyfuzyjnie ochronę przed zabrudzeniem i mechanicznym ścieraniem. Nie nadaje się na ściany pomalowane farbą wapienną lub sylikatową.

Zastosowanie: 

Finisz woskowy do obróbki uszlachetniającej ścian malowanych Farbą Dyspersyjną 660, dekorowanych Szpachlą Lazerunkową 630 lub Lazurą Ścienną do Przecierania 601.

Właściwości techniczne: 

Wytworzona z naturalnych surowców, dyfuzyjna błona ochronna, zabezpiecza ścienną dekorację przed zabrudzeniem i mechanicznym ścieraniem. Zwiększa odporność na zmywanie.

Składniki: 

Olej orzechowy, olej krokoszowy, estry żywic naturalnych, wosk mikrokrystaliczny, tlenek glinu, izoparafiny, benzisothiazolinone, sykatywy. Zawartość LZO (lotnych związków organicznych) w produkcie wynosi maks 430 g/l. Dopuszczalna wartość w UE wynosi 700 g/l (kategoria „f” od 2010).

 

Sposób stosowania: 

Nakładać oszczędnie ściereczką frotte, wałkiem lub pędzlem przy temperaturze otoczenia i powierzchni pow. 15° C.
 

Wielkość opakowań i zużycie: 

Ok. 35 ml/m2 na jedną warstwę.Nakładać oszczędnie, aby uniknąć problemów z wysychaniem!

Opakowanie wystarcza na...*
0,75l 21,5 m2
2,5l 71,5 m2

* średnia wydajność na jedną warstwę

Kalkulator zużycia >>

 

Przechowywanie i trwałość: 

Przechowywać szczelnie zamknięty w chłodnym i suchym miejscu, chronić przed mrozem.

Utylizacja: 

Zgodnie z regionalnymi przepisami o utylizacji. Wysuszone resztki produktu mogą być wyrzucane do śmieci komunalnych. Kod odpadu: EAK/EWC 08 01 11.

Środki rozcieńczające i czyszczące: 

LEINOS Rozcieńczalnik 200.

GISCODE: 

Ö 60

Zwroty wskazujące środki ostrożności: 

Zawiera 1,2-benzoizotiazol-3(2H)-on. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.
Chronić przed dziećmi.
Unikać uwolnienia do środowiska.
Zawartość/pojemnik usuwać zgodnie z lokalnymi przepisami.

Karta charakterystyki dostępna na żądanie.

Infolinia dla alergików: +48 / 608 031 784