Olejek Orzechowy do Mebli LF 911

Pielęgnacja

Czyści i konserwuje wszystkie olejowane lub woskowane
powierzchnie z drewna.

Olejek Orzechowy do Mebli

Bez rozpuszczalników.

Zastosowanie: 

Do szybkiej i łatwej konserwacji i pielęgnacji mebli olejowanych lub woskowanych wewnątrz pomieszczeń. Nie stosować do podłóg i powierzchni intensywnie eksploatowanych!

Właściwości techniczne: 

Łatwy i szybki w stosowaniu. Zawarte w nim oleje naturalne wnikają głęboko w drewno i utrzymują je w dobrej kondycji. Zachowują elastyczność drewna i chronią je przed nadmiernym wysychaniem. Dobra kuracja odświeżająca dla powierzchni wcześniej już olejowanych i woskowanych. Nie wymaga szlifowania przed nałożeniem. Nie ma uciążliwego zapachu. Testowany pod względem odporności na ślinę i pot zgodnie z normą DIN 53160, pod względem migracji pierwiastków zgodnie z normą DIN EN 71-3.

Kolor: 

Bezbarwny.

Składniki: 

Olej lniany, olej krokoszowy, glinka, olej orzecha włoskiego, zagęszczony olej drzewny, wosk carnauba, wosk pszczeli, kwas krzemowy, bentonit, sykatywy. Produkt pielęgnacyjny, nie podlega unijnej dyrektywie Deco-Paint.

Sposób stosowania: 

Nanosić cienko na powierzchnię mebli czystą i miękką szmatką wzdłuż słojów.  Na powierzchniach impregnowanych innymi produktami niż LEINOS przetestować w niewidocznym miejscu.

Wielkość opakowań i zużycie: 

Ok. 3 – 5 ml/m2.

Opakowanie wystarcza na...*
0,25l zależy od rodzaju powierzchni

* średnia wydajność na jedną warstwę

Przechowywanie i trwałość: 

Oryginalnie zamknięty zachowuje trwałość przynajmniej przez 2 lata. Przechowywać w zamkniętym opakowaniu, w chłodnym i suchym miejscu.

Utylizacja: 

Zgodnie z lokalnymi, urzędowymi przepisami. Wysuszone resztki produktu mogą być wyrzucane do śmieci komunalnych. Europejski kod odpadu (EWC): 08 01 12.

Środki rozcieńczające i czyszczące: 

Czyszczenie Rozcieńczalnikiem LEINOS 200.

GISCODE: 

M-KH05

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia: 

Karta charakterystyki dostępna na żądanie.

Zwroty wskazujące środki ostrożności: 
Chronić przed dziećmi.
Unikać uwolnienia do środowiska.
Zawartość/pojemnik usuwać do firmy posiadającej odpowiednie uprawnienia zgodnie z krajowymi przepisami.
UWAGA: Nasączone produktem materiały robocze, jak: szmatki, gąbki, pyły szlifierskie itp. z niewyschniętym olejem, przechowywać bez dostępu powietrza w zamkniętym pojemniku metalowym lub wodzie, następnie zutylizować, ponieważ w przeciwnym razie istnieje ryzyko samozapłonu ze względu na zawartość oleju roślinnego. Produkt sam w sobie nie jest samozapalny. W czasie schnięcia zadbać o odpowiednie przewietrzanie. Z uwagi na użyte składniki naturalne może występować charakterystyczny dla tego rodzaju produktów zapach. Podczas używania aparatów natryskowych stosować właściwą, zatwierdzoną ochronę dróg oddechowych. Podczas szlifowania nosić maskę przeciwpyłową chroniącą przed drobnymi pyłami.
 
Ü-Zeichen