Odświeżacz do Szaf 912

Pielęgnacja

Woskowy środek do odświeżania i usuwania niemiłego zapachu z wnętrza mebli.

Odświeżacz do Szaf

Delikatny lawendowo-cedrowy zapach.

Zastosowanie: 

Do czyszczenia i pielęgnacji mebli
Do odświeżania zapachu wewnątrz starych szaf.

Właściwości techniczne: 

Czyści i pielęgnuje zarazem olejowane, woskowane, powlekane lazurą lub lakierowane powierzchnie. Dzieki niemu w szafach panuje delikatny zapach.

Kolor: 

Mleczny.

Składniki: 

Woda, etanol, wosk carnauba, olejek cedrowy, olejek lawendowy. Produkt pielęgnacyjny, nie podlega unijnej dyrektywie Deco-Paint.

Sposób stosowania: 

Przed użyciem dobrze wstrząsnąć. Odświeżacz do Szaf LEINOS nałożyć na szmatkę i nacierać nią powierzchnię mebla. W razie potrzeby wypolerować. Przed użyciem w niewidocznym miejscu miejscu sprawdzić odporność powierzchni na działanie alkoholu .

Wielkość opakowań i zużycie: 

Ok. 10 ml/m2, w zależności od chłonności powierzchni.

Opakowanie wystarcza na...*
0,25l zależy od rodzaju powierzchni

* średnia wydajność na jedną warstwę

Przechowywanie i trwałość: 

Oryginalnie zamknięty zachowuje trwałość przynajmniej przez 2 lata. Chronić przed mrozem. Przechowywać w zamkniętym opakowaniu, w chłodnym i suchym miejscu.

Utylizacja: 

Zgodnie z lokalnymi, urzędowymi przepisami. Wysuszone resztki produktu mogą być usuwane do śmieci komunalnych. Europejski kod odpadu EWC: 08 01 11.

Środki rozcieńczające i czyszczące: 

Czyszczenie Rozcieńczalnikiem 200 LEINOS.

GISCODE: 

M-KH05

Zwroty wskazujące środki ostrożności: 

Zawiera olejek cedrowy. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.
Chronić przed dziećmi.
Unikać uwolnienia do środowiska. Zawartość/pojemnik usuwać do firmy posiadającej odpowiednie uprawnienia zgodnie z krajowymi przepisami.
Nasiąknięte produktem materiały robocze, jak np. szmatki, gąbki, pyły szlifierskie itp. z niewyschniętym olejem, przechowywać bez dostępu powietrza w hermetycznych pojemnikach metalowych lub wodzie, a następnie zutylizować, ponieważ w przeciwnym razie istnieje ryzyko samozapłonu ze względu na zawartość oleju roślinnego. Produkt sam w sobie nie jest samozapalny. W czasie schnięcia zapewnić należytą wentylację. Z uwagi na użyte składniki naturalne może występować typowy dla tego rodzaju produktów zapach. Podczas używania aparatów natryskowych stosować właściwą, zatwierdzoną ochronę dróg oddechowych.
Podczas szlifowania nosić maskę przeciwpyłową chroniącą przed drobnymi pyłami.

Karta charakterystyki dostępna na żądanie.

Infolinia dla alergików: +48 / 608 031 784