Wosk Płynny z Gruntem 342

Oleje i woski do drewna

Szybkoschnąca kombinacja olejów i wosków do drewna

Wosk Płynny z Gruntem

Do impregnacji powierzchni drewnianych mało narażonych na zużycie. Wystarczy jedna warstwa.
 

Zastosowanie: 

Do paroprzepuszczalnej impregnacji surowych lub chłonnych powierzchni drewnianych, mało obciążanych mechanicznie wewnątrz pomieszczeń. Wystarczy nałożyć jedną warstwę. Wosk nie nadaje się do miejsc narażonych na styczność z wodą.

Właściwości techniczne: 

Łatwy w stosowaniu. Po wyschnięciu nadaje się do polerowania na satynowy połysk. Przepuszczalny dla pary wodnej.

Kolor: 

Bezbarwny do lekko żółtawego. Jasne, chłonne podłoża ciemnieją nieco po wyschnięciu. Drewna mogą różnić się wybarwieniem w zależności od ich usłojenia.

Składniki: 

Wosk pszczeli, wosk carnauba, olej lniany, zagęszczony olej lniany i drzewny, wygotowane: zagęszczony olej lniany i drzewny oraz żywice naturalne, tlenek glinu, izoparafiny, sykatywy. Zawartość LZO lotnych związkow organicznych w produkcie wynosi maks. 390 g/l. Dopuszczalny limit UE wynosi 700 g/l (Kategoria F od 2010 r.).

Podłoże i przygotowanie: 

Przed użyciem dokładnie wstrząsnąć lub wymieszać! Podłoże musi być suche, stałe, czyste, wolne od tłuszczu i kurzu oraz chłonne. Powierzchnie oszlifować w zależności od rodzaju drewna i żądanej głębokości wnikania papierem ściernym o ziarnistości P100 - P180 w kierunku włókien drewna.

Sposób stosowania: 

Malowanie, zanurzanie. Po wyschnięciu polerować. Temperatura otoczenia i powierzchni powyżej 15˚C. Przed użyciem dokładnie wstrząsnąć lub wymieszać!

Surowe, chłonne podłoża:
Wosk Płynny z Gruntem LEINOS 342 nałożyć równomiernie. Po około 20 - 45 min. zebrać lśniący nadmiar wosku. Po około 16 - 24 godz. suszenia wypolerować w kierunku włókien drewna.

Wskazówka:
Wosk Płynny z Gruntem LEINOS 342 jest przygotowany do średnio chłonnych podłoży drewnianych. W przypadku silnie i słabo chłonnych powierzchni należy przeprowadzić testy wstępne malowania.

Czas schnięcia: 

Ok. 18 - 24 godzin. Ten system do schnięcia wymaga odpowiedniej ilości tlenu z powietrza. Dlatego zadbać o dobre przewietrzanie, przy stojącym powietrzu np. wentylatorem, aby zapobiec powstawaniu zapachu.

Wielkość opakowań i zużycie: 

Ok. 90 ml/m2, w zależności od chłonności podłoża może odbiegać od normy.

Opakowanie wystarcza na...*
0,25l 2,5 m2
0,75l 7,5 m2
2,5l 30 m2
10l 110 m2

* średnia wydajność na jedną warstwę

Kalkulator zużycia >>

Przechowywanie i trwałość: 

Oryginalnie zamknięty zachowuje trwałość przynajmniej przez 2 lata. Przechowywać w zamkniętym opakowaniu, w chłodnym i suchym miejscu.

Utylizacja: 

Zgodnie z lokalnymi, urzędowymi przepisami. Wysuszone resztki produktu mogą być usuwane do śmieci komunalnych. Europejski kod odpadu EWC: 08 01 11.

Środki rozcieńczające i czyszczące: 

LEINOS Rozcieńczalnik 200. Produkt jest gotowy do użycia.

GISCODE: 

Ö 60+

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia: 

Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry. Karta charakterystyki dostępna na żądanie.

Zwroty wskazujące środki ostrożności: 
Chronić przed dziećmi. W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem. NIE wywoływać wymiotów. Unikać uwolnienia do środowiska. Zawartość/pojemnik usuwać do firmy posiadającej odpowiednie uprawnienia zgodnie z krajowymi przepisami. UWAGA: Nasączone produktem materiały robocze, jak: szmatki, gąbki, pyły szlifierskie itp. z niewyschniętym olejem, przechowywać bez dostępu powietrza w zamkniętym pojemniku metalowym lub wodzie, następnie zutylizować, ponieważ w przeciwnym razie istnieje ryzyko samozapłonu ze względu na zawartość oleju roślinnego. Produkt sam w sobie nie jest samozapalny. W czasie schnięcia zadbać o odpowiednie przewietrzanie. Z uwagi na użyte składniki naturalne może występować charakterystyczny dla tego rodzaju produktów zapach. Podczas używania aparatów natryskowych stosować właściwą, zatwierdzoną ochronę dróg oddechowych. Podczas szlifowania nosić maskę przeciwpyłową chroniącą przed drobnymi pyłami.