Farba Kredowa do Mebli 637

Vintage

Kryjąca farba kredowa do dekorowania mebli

Zastosowanie: 

Kryjąca, dyfuzyjna farba kredowa zgodnie z normą DIN EN 13300 o bardzo dużej zdolności krycia, łatwa w użyciu i do wszechstronnego zastosowania. Do mało eksploatowanych powierzchni wewnątrz pomieszczeń, jak np. mebli, boazerii itp.

Właściwości techniczne: 

Bez rozpuszczalników, dobrze wypełnia i kryje, łatwa w użyciu, bardzo wydajna. Odporna na zmywanie zgodnie z normą DIN/EN ISO 11998 i DIN EN 13300 klasa 3. Szorowalność na mokro klasa 3. Spełnia normę EN 71-3.

Kolor: 

630 mięta, 631 niebieski lód, 632 sawanna, 634 wanilia, 635 krem, 636 czerwień toskańska, 637 niebieski pacyfik, 638 szary kamień, 639 ciemnoszary, 640 biały

Składniki: 

Woda, kreda, biel tytanowa, żywice naturalne, talk, kalcyt, estry skrobi, mydło wosku pszczelego, metyloceluloza, benzisothiazolinone, methylisothiazolinon, Zawartość lotnych związków organicznych LZO w produkcie wynosi maks. 1 g/l. Dopuszczalny limit w UE wynosi maks. 30 g/l (kategoria „a” od 2010)

Sposób stosowania: 

Przed użyciem dokładnie wymieszać! Podłoże musi być suche i wolne od kurzu i tłuszczu. Stare warstwy farby przeszlifować papierem ściernym, a jeśli się łuszczą całkowicie usunąć. Farbę Kredową nakładać pędzlem lub wałkiem przy temperaturze otoczenia powyżej  8° C. Aby zwiększyć odporność powłoki na zużycie zaleca się nałożenie warstwy ochronnej Wosku Finiszowego do Ścian 350.

Czas schnięcia: 

Przy temperaturze 20° C i 50% względnej wilgotności powietrza: powierzchniowo sucha po ok. 1-2 godz. Całkowicie sucha po 12 godz. Ten system do prawidłowego wyschnięcia wymaga odpowiedniej ilości tlenu z powietrza, suchego podłoża i niezbyt dużej względnej wilgotności powietrza. Dlatego stosować tylko na suchym podłożu i zadbać o dobre przewietrzanie, a przy stojącym powietrzu włączać wentylator, aby zapobiec tworzeniu się przykrego zapachu.

Wielkość opakowań i zużycie: 

Ok. 8- 120 ml/m2 na jedną warstwę, może odbiegać od normy w zależności od chłonności podłoża. Dokładne zużycie zbadać na obiekcie.

 

Opakowanie wystarcza na...*
0,1l 1 m2
0,75l 7,5 m2
2,5l 25 m2

* średnia wydajność na jedną warstwę

Kalkulator zuzycia >>

 

Przechowywanie i trwałość: 

Oryginalnie zamknięta ma ok. 12 miesięcy przydatności do użycia. Przechowywać w zamkniętym opakowaniu, w chłodnym i suchym miejscu. Chronić przed mrozem!

Utylizacja: 

Zgodnie z lokalnymi, urzędowymi przepisami. Wysuszone resztki produktu mogą być usuwane do śmieci komunalnych. Europejski kod odpadu EWC: 08 01 20.

Wskazania szczególne: 

Specyfikacje i nadruki kolorów nie są wiążące. Odchylenia kolorów są możliwe w zależności od szarży, podłoża i techniki drukowania. Wysuszony oryginalny kolor różni się od  koloru mokrego produktu w pojemniku. Dlatego niezbędne jest malowanie próbne, aby dopasować kolor. Mieszać ze sobą różne partie tego samego koloru.

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia: 

Zawiera 1,2-benzoizotiazol-3(2H)-on i masę reakcyjną 5-chloro-2metylo-4-izotiazolin-3-onu i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu (3:1). Może powodować reakcje alergiczne.
Uwaga! W przypadku rozpylania mogą się tworzyć niebezpieczne respirabilne kropelki. Nie wdychać rozpylonej cieczy lub mgły. 
Karta charakterystyki dostępna na żądanie.

Zwroty wskazujące środki ostrożności: 

Chronić przed dziećmi.

Unikać uwolnienia do środowiska.

Zawartość/pojemnik usuwać do firmy posiadającej odpowiednie uprawnienia zgodnie z krajowymi przepisami.
Kontakt dla alergików: +48 / 608 031 784