Silikatowa Farba Strukturalna 692

Wykańczanie ścian

Farba strukturalna do wszystkich przyczepnych powierzchni ścian i sufitów wewnątrz. Zapobiegająca pleśniom.

Silikatowa Farba Strukturalna
Zastosowanie: 

Silikatowa Farba Strukturalna do wszystkich przyczepnych powierzchni ścian i sufitów wewnątrz pomieszczeń, za wyjątkiem powłok z lakieru i lateksu. Idealna do pomieszczeń wilgotnych.

Właściwości techniczne: 

Silikatowa Farba Strukturalna nie zawiera rozpuszczalników, jest otwarta na dyfuzję pary wodnej, mocno kryjąca, szybkoschnąca i matowa. Produkt reaguje alkalicznie, dzięki temu działa dezynfekująco oraz hamująco na rozwój grzybów i pleśni. Nadaje niejednolitym podłożom równomierną strukturę, a gładkim podłożom drobnoziarnistą fakturę.

Kolor: 

Biały. Farbę można dowolnie barwić Pigmentami w Koncentracie LEINOS 668 odpornymi na wapno. Maks. dodawać 20% pigmentu.

Składniki: 

Woda, potasowe szkło wodne, pigmenty mineralne, organiczne środki wiążące. Zawartość LZO (lotnych związków organicznych) w produkcie wynosi maks. 1 g/l. Dopuszczalny limit UE wynosi maks. 30 g/l (kategoria „a” od 2010).

Podłoże i przygotowanie: 

Podłoże musi być suche, przyczepne i czyste. Powłoki farb olejnych, lateksowych i syntetycznych żywic należy usunąć. Podłoża takie, jak beton komórkowy i inne silnie chłonące lub piaszczące podłoża zagruntować Gruntem Silitatowym 621. Włókninę malarską należy również zagruntować Gruntem Silikatowym 621. Powierzchnie, z których usunięto tapety, należy lekko szlifować (ziarno: 60 - 100) i dobrze odpylić szczotką lub odkurzaczem, a następnie zetrzeć na wilgotno albo wyczyścić gruntownie za pomocą szczotki i gorącej wody. Po 24 godzinach schnięcia zagruntować Gruntem Silikatowym 621. Pozostałości kleju do tapet mogą prowadzić do problemów z przyczepnością.

Ważna wskazówka: Przy pokrywaniu różnych podłoży wodnymi systemami malarskimi o otwartych porach, może dojść do przenikania niektórych substancji, takich jak ligniny, nikotyny, rdzy, różnych soli oraz wilgoci z podłoża i ewentualnie prowadzić do przebarwień. Istotne jest zatem, aby sprawdzić podłoże pod względem przydatności i przeprowadzić wstępne próby na powierzchni. Podłoża, które nie były jeszcze malowane, jak równeż tynki gipsowe i płyty gipsowo-kartonowe powinny zostać najpierw zagruntowane Gruntem Silikatowym. Dla wyrównania chłonności podłoża zalecane jest również gruntowanie w miejscach szpachlowania i innych poprawek.  W przypadku wątpliwości przeprowadzić próbę malowania.

Sposób stosowania: 

Produkt zamieszać i nakładać wałkiem lub szczotką. Podczas korzystania z wałków  (miękkich rolek) farbę strukturalną nakładać metodą krzyżową. Po 24 godzinach schnięcia powierzchnia może być malowana lub lazurowana.

Czas schnięcia: 

Przy 20°C i 50% względnej wilgotności powietrza: po ok. 3 godz. jest pyłosucha, a po 12 godz. powierzchnię można ponownie malować. Należy zadbać o dobre przewietrzanie! Nie stosować przy temperaturze poniżej 5°C.
 

Wielkość opakowań i zużycie: 

1 l wystarcza w zależności od chłonności podłoża na 5 - 6 m2 na jedną warstwę.

Opakowanie wystarcza na...*
10l 55 m2

* średnia wydajność na jedną warstwę

Kalkulator zużycia >>

 

Przechowywanie i trwałość: 

Oryginalnie zamknięta jest przydatna do użycia przynajmniej przez 12 miesięcy. Przechowywać zamkniętym opakowaniu, w chłodnym i suchym miejscu. Chronić przed mrozem. Opakowania napoczęte i rozcieńczona farba nie nadają się do przechowywania. Przechowywanie w zbyt wysokiej temperaturze może spowodować zagęszczenie produktu.

Utylizacja: 

Zgodnie z lokalnymi, urzędowymi przepisami. Wysuszone resztki produktu mogą być usuwane do śmieci komunalnych. Europejski kod odpadu EWC: 08 01 03.
 

Środki rozcieńczające i czyszczące: 

Produkt jest gotwy do użycia. Ewentualne rozcieńczanie Gruntem Siiktowym 621 lub wodą. Czyszczenie wodą i Mydłem Roślinnym 930 LEINOS.

GISCODE: 

M-SK 01

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia: 

Karta charakterystyki dostępna na żądanie. Uwaga! W przypadku rozpylania mogą się tworzyć niebezpieczne respirabilne kropelki. Nie wdychać rozpylonej cieczy lub mgły.

Zwroty wskazujące środki ostrożności: 

Chronić przed dziećmi. Unikać uwolnienia do środowiska. Zawartość/pojemnik usuwać do firmy posiadającej odpowiednie uprawnienia zgodnie z krajowymi przepisami. Uwaga! Produkt ma odczyn alkaliczny! Chronić oczy i skórę przed zachlapaniem! Bryzgi farby na szkło, kamień naturalny, aluminium, drewno i lakier umyć od razu dużą ilością wody.