Szpachla Metaliczna 632

Wykańczanie ścian

Na bazie wodnej, bez rozpuszczalników, odporna na żółknięcie,

Szpachla Metaliczna
Zastosowanie: 

Do ekskluzywnego i dyfuzyjnego dekorowania ścian w mieszkaniu.

Właściwości techniczne: 

Po wyschnięciu prawie bezbarwna szpachlówka lazerunkowa. Paroprzepuszczalna. Do barwienia LEINOS Pigmentami w Koncentracie 668. LEINOS Pigmenty Perłowe 668 nie nadają się do barwienia Szpachli Metalicznej 632

Kolor: 

704 srebrny-metalik (inne kolory na zamówienie)

Składniki: 

Woda, mydło szelakowe, mydło żywic naturalnych, wosk carnauba, wosk pszczeli, metyloceluloza, talk, węglan wapnia, tlenek glinu, potaż, pigmenty mineralne, benzisothiazolinon. Zawartość LZO (lotnych związków organicznych) w produkcie wynosi maks. 1 g/l. Dopuszczalna wartość w UE wynosi 30 g/l (kategoria "a" od 2010).

Sposób stosowania: 

Szpachelką japońską lub podobnym narzędziem. Temperatura otoczenia i powierzchni powyżej 15˚C.

Czas schnięcia: 

Po 2 – 3 godz. powierzchnia nadaje się do ponownego szpachlowania, a po 24 godz. można ją polerować.

Wielkość opakowań i zużycie: 

Między 30 - 70 g/m2 na jeden cykl pracy, w zależności od rodzaju dekoracji i sposobu nakładania.

Opakowanie wystarcza na...*
0,75l 11 - 23 m2
2,5l 32 - 83 m2

* średnia wydajność na jedną warstwę

Kalkulator zużycia >>

 

Przechowywanie i trwałość: 

Oryginalnie zamknięta jest stabilna przez ok. 12 miesięcy. Przechowywać zamkniętą w chłodnym i suchym miejscu. Chronić przed mrozem!

Utylizacja: 

Zgodnie z lokalnymi, urzędowymi przepisami. Wysuszone resztki produktu mogą być usuwane do śmieci komunalnych. Europejski Katalog odpadów EWC: 08 01 12.

Środki rozcieńczające i czyszczące: 

Woda i Mydło Roślinne LEINOS 930. Produkt jest już przygotowany do użycia.

GISCODE: 

M-DF03

Zwroty wskazujące środki ostrożności: 

Zawiera 1,2-benzoizotiazol-3(2H)-on. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.
Chronić przed dziećmi.
Unikać uwolnienia do środowiska.
Zawartość/pojemnik usuwać zgodnie z lokalnymi przepisami.

Karta charakterystyki dostępna na żądanie.

Infolinia dla alergików: +48 / 608 031 784