Vintage Finish 635

Vintage

Bogata w substancje emulsja o konsystencji kremu na bazie wodnej z dodatkiem wosków naturalnych.

 

Zastosowanie: 

Służy do finiszowej obróbki powierzchni. Odporność na ścieranie i zmywanie.
 

Właściwości techniczne: 

Z naturalnych surowców, chroni powierzchnie przed zabrudzeniem i ścieraniem. W krótkim czasie wysycha i nadaje powierzchni satynowy połysk, daje się łatwo wypolerować. Ożywia kolor obrabianej powierzchni,  która staje się odporna na brud i pozostaje dyfuzyjna.

Składniki: 

Woda, wosk Carnauba, mikrowoski, metyloceluloza, roślinny emulgator, benzoizotiazol, Zawartość LZO (lotnych związków organicznych) w produkcie wynosi maks. 1 g/l. Dopuszczalna wartość w UE wynosi 30 g/l (kategoria „A” od 2010).

Wasser, Carnaubauwachs, Microwachs, Methylcellulose, pflanzlicher Emulgator, Benzisothiazolinone. Der VOC-Gehalt dieses Produktes ist max. 1 g/l. Der EU-Grenzwert beträgt max. 30 g/l (Kategorie A ab 2010).

Utylizacja: 

EAK: 07 06 01

GISCODE: 

GHO

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia: 

Zawiera 1,2-benzoizotiazol-3(2H)-on. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.
Karta charakterystyki dostępna na żądanie.

Zwroty wskazujące środki ostrożności: 

Chronić przed dziećmi.
Unikać uwolnienia do środowiska.
Zawartość/pojemnik usuwać zgodnie z lokalnymi przepisami.
Infolinia dla alergików: +48 / 608 031 784