Olej Twardy-Woskowy w kolorze 295

Oleje i woski do drewna

Olej Twardy-Woskowy sprosta najwyższym wymaganiom ... również w kwestii kolorów

Olej Twardy-Woskowy LEINOS jest bardzo wytrzymały na ścieranie. Odporność na liczne płyny potwierdzają badania. Olej ten ze względu na wysoką zawartość ciał stałych (highsolid) doskonale nadaje się również do obiektów użyteczności publicznej  

Zastosowanie: 

Do gruntowania i obróbki wszystkich chłonnych podłoży, jak: podłogi drewniane i korkowe, terrakota, płytki kamionkowe, neutralny jastrych, płyty drewnopochodne np. płyty OSB itp. wewnątrz pomieszczeń.

Właściwości techniczne: 

Ożywia naturalną strukturę i pogłębia kolor obrabianych podłoży. Tworzy paroprzepuszczalną, odporną na zużycie, hydrofobową, satynowomatową powierzchnię, w dużym stopniu odporną na żółknięcie. Olej przetestowany pod względem odporności na chemikalia zgodnie z normą DIN 68861 (np. na wodę, kawę, piwo, colę, czerwone wino). Sprawdzony pod względem migracji pierwiastków zgodnie z normą DIN EN 71-3, pod względem odporności na pot i ślinę zgodnie z normą DIN 53160.

Kolor: 

053 wiśnia, 054 piaskowy, 062 orzech, 076 dąb naturalny, 101 podwójnie biały, 102 heban, 202 biały, 212 szary.

Składniki: 

Wygotowany olej rycynowy i żywice naturalne, zagęszczony olej drzewny, zagęszczony olej drzewny i rycynowy, glinka kaolinowa, tlenek glinu, węglan cynku, talk, izoparafiny, wosk mikrokrystaliczny, kwas krzemowy, pigmenty mineralne, sykatywy - Co/Zr/Zn/Mn. Zawartość LZO (lotnych związków organicznych) w produkcie wynosi maks. 390 g/l. Dopuszczalna wartość w UE wynosi 700 g/l (kategoria f od 2010).

Podłoże i przygotowanie: 

Podłoże musi być suche (wilgotność drewna maks. 14%) czyste, wolne od kurzu. Temperatura podczas obróbki nie powinna spadać poniżej 16˚C. Przy niższych temperaturach proces schnięcia wydłuża się. Ostatni szlif powierzchni powinien być wykonany papierem ściernym o ziarnistości min. 120 lub siatką szlifierską.

Sposób stosowania: 

Produkt jest gotowy do użycia. Przed użyciem dokładnie wymieszać. Nakładać cienko i równomiernie przy użyciu mopa lub wałka lakierniczego i dobrze rozprowadzić. Po 15 - 20 min. zebrać ewentualny nadmiar oleju i wcierać białym padem polerskim. Po 16 - 24 godzinach nałożyć cienko drugą warstwę bezbarwnego Oleju Twardego-Woskowego 290 i wypolerować białym padem. Przy korku ewentualnie konieczne będzie nałożenie jeszcze trzeciej warstwy. Przeprowadzić próbę! Podczas obróbki i schnięcia produktów zadbać o dobre przewietrzanie, w przeciwnym razie może powstawać zapach!

Pielęgnacja i odświeżanie:: 

Podłogi zabezpieczone Olejem Twardym-Woskowym czyścić na wilgotno nie mokro Mydłem Roślinnym 930 rozpuszczonym w wodzie (maks. 10 - 30 ml na 10 l wody) a w razie potrzeby, gdy pojawią się oznaki zużycia, pielęgnować Olejem Renowacyjnym 285. Intensywnie użytkowane powierzchnie (w szkołach, w biurach itp.) pierwszy raz gruntownie wypielęgnować Olejem Renowacyjnym 285 po 4 tygodniach od nałożenia ostatniej warstwy Oleju Twardego-Woskowego. Przed pielęgnacją podłogę oczyścić Mydłem Roślinnym 930. Kolejne odświeżanie podłogi Olejem Renowacyjnym 285 przeprowadzać w zależności od potrzeby.

Czas schnięcia: 

Czas schnięcia wynosi ok. 6 - 12 godz. (przy 20°C, wilgotności powietrza 50 - 55%). Po 16 - 24 godz. można nanosić drugą warstwę. Po 3 dniach ostrożne użytkowanie. Pełne użytkowanie po 7 - 14 dniach.

Wielkość opakowań i zużycie: 

Ok. 30 - 50 ml/m2, wydajność ok. 25 m2/l. Dokładne zużycie zbadać na obiekcie.

Opakowanie wystarcza na...*
0,25l 4,6 m2
0,75l 14 m2
2,5l 46 m2
10l 185 m2

* średnia wydajność na jedną warstwę

Kalkulator zużycia >>

Przechowywanie i trwałość: 

Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu, chronić przed mrozem. Oryginalnie zamknięty zachowuje trwałość przynajmniej przez 5 lat. Pojemniki szczelnie zamykać. W przypadku utworzenia się skórki na powierzchni, usunąć ją przed kolejnym użyciem.

Utylizacja: 

Zgodnie z loklanymi, urzędowymi przepisami. Wysuszone resztki produktu mogą być usuwane do śmieci komunalnych. Europejski Katalog Odpadów EWC: 08 01 11.

Środki rozcieńczające i czyszczące: 

LEINOS Rozcieńczalnik 200.

GISCODE: 

Ö 60

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia: 

Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry.
Karta charakterystyki dostępna na życzenie.

Zwroty wskazujące środki ostrożności: 
Chronić przed dziećmi.
W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem.
NIE wywoływać wymiotów.
Unikać uwolnienia do środowiska.
Zawartość/pojemnik usuwać zgodnie z lokalnymi przepisami.
Nasiąknięte produktem materiały pracy, jak np. szmatki, gąbki, pyły szlifierskie itp. z niewyschniętym olejem, przechowywać bez dostępu powietrza w szczelnie zamkniętych pojemnikach metalowych lub w wodzie, a następnie usuwać do odpadów, ponieważ w przeciwnym razie istnieje zagrożenie samozapłonem ze względu na zawartość oleju roślinnego. Produkt sam w sobie nie jest samozapalny. W czasie schnięcia zadbać o odpowiednie przewietrzanie. Z uwagi na użyte składniki naturalne może występować charakterystyczny dla tego rodzaju produktów zapach. Podczas używania aparatów natryskowych stosować właściwą ochronę dróg oddechowych.
Podczas szlifowania nosić maskę przeciwpyłową chroniącą przed drobnymi pyłami.

 

Ü-Zeichen