Odświeżacz do Szaf 912

Pielęgnacja

Woskowy środek do odświeżania i usuwania niemiłego zapachu z wnętrza mebli.

Zastosowanie: 

Do czyszczenia i pielęgnacji mebli. Do odświeżania zapachu wewnątrz starych mebli.

Właściwości techniczne: 

Czyści i pielęgnuje olejowane, woskowane, powlekane lazurą lub lakierowane powierzchnie. Dzieki niemu w szafach jest delikatny zapach.

Kolor: 

Mleczny.

Składniki: 

Woda, etanol, wosk carnauba, olejek cedrowy, olejek lawendowy. (Produkt pielęgnacyjny, nie podlega dyrektywie o ograniczeniu emisji lotnych związków organicznych).

Sposób stosowania: 

Przed użyciem dobrze wstrząsnąć. Odświeżacz do Szaf LEINOS nałożyć na szmatkę i nacierać nią obrabianą powierzchnię. W razie potrzeby wypolerować. Przed użyciem sprawdzić w niewidocznym miejscu miejscu odporność powierzchni na działanie alkoholu .

Wielkość opakowań i zużycie: 

Ok. 10 ml/m2, w zależności od chłonności powierzchni.

Opakowanie wystarcza na...*
0,25l zależy od rodzaju powierzchni

* średnia wydajność na jedną warstwę

Przechowywanie i trwałość: 

Oryginalnie zamknięty zachowuje trwałość przynajmniej przez 5 lat. Chronić przed mrozem. Przechowywać w zamkniętym opakowaniu, w chłodnym i suchym miejscu.

Utylizacja: 

Zgodnie z lokalnymi, urzędowymi przepisami. Wysuszone resztki produktu mogą być usuwane do śmieci komunalnych. Europejski kod odpadu EWC: 08 01 11.

Środki rozcieńczające i czyszczące: 

Czyszczenie Rozcieńczalnikiem 200 LEINOS.

GISCODE: 

M-KH05

Wskazania szczególne: 

Zawiera olej cedrowy. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.
Karta charakterystyki dostępna na życzenie.
Chronić przed dziećmi.
Unikać uwolnienia do środowiska.
Zawartość/pojemnik usuwać zgodnie z lokalnymi przepisami.
Nasiąknięte produktem materiały pracy, jak np. szmatki, gąbki, pyły szlifierskie itp. z niewyschniętym olejem, przechowywać bez dostępu powietrza w szczelnie zamkniętych pojemnikach metalowych lub w wodzie, a następnie usuwać do odpadów, ponieważ w przeciwnym razie istnieje zagrożenie samozapłonem ze względu na zawartość oleju roślinnego. Produkt sam w sobie nie jest samozapalny. W czasie schnięcia zadbać o odpowiednie przewietrzanie. Z uwagi na użyte składniki naturalne może występować charakterystyczny dla tego rodzaju produktów zapach. Podczas używania aparatów natryskowych stosować właściwą ochronę dróg oddechowych.

Podczas szlifowania nosić maskę przeciwpyłową chroniącą przed drobnymi pyłami.
Kontakt dla alergików: +48 / 608 031 784