Naturalny Wosk do Podłóg i Mebli 310

Pielęgnacja

Wysokiej jakości, czysty, naturalny wosk do  intensywnie użytkowanych powierzchni wewnątrz.

Zastosowanie: 

Do dyfuzyjnej obróbki uszlachetniającej i do ochrony przed wodą wszystkich intensywnie użytkowanych podłoży wewnątrz, przede wszystkim z drewna, korka i nieglazurowanych płytek glinianych. Do podłóg i do wysokojakościowej obróbki mebli.

Właściwości techniczne: 

Konsystencja pasty. Bardzo wydajny. Bezproblemowa regeneracja porzez nakładanie nowych warstw. Paroprzepuszczalny. Przetestowany pod względem migracji pierwiastków zgodnie z normą DIN EN 71-3.

Kolor: 

Żółtawy.

Składniki: 

Olej orzecha włoskiego, wosk carnauba, wosk pszczeli, estry żywic naturalnych, sykatywy. Zawartość LZO (lotnych związków organicznych) w produkcie wynosi  maks. 1 g/l. Dopuszczalny limit EU wynosi 400 g/l (kategoria „e” od 2010).

Podłoże i przygotowanie: 

Aby osiągnąć optymalne wyniki należy stosować się do zaleceń Kart Produktów wszystkich stosowanych produktów. Podłoże musi być suche, stałe, czyste, wolne od tłuszczu i kurzu, nie może być chłonne.

Sposób stosowania: 

Nakładanie szmatką albo maszynowo. Temperatura otoczenia i powierzchni powyżej 15˚C.
A. Obróbka surowych lub chłonnych powierzchni:
1. Zagruntować Olejem Twardym 240 lub Olejem Twardym 270 w kolorze. Naturalne linoleum może być woskowane bez gruntowania.
2. Nanieść cieniuteńką warstwę wosku za pomocą niestrzępiącej się szmatki, przy większych powierzchniach maszyny polerskiej. Zasadniczo wosk musi zostać od razu po nałożeniu równomiernie i starannie rozprowadzony.
3. Po 12 godz. schnięcia powierzchnia musi zostać wypolerowana. W razie potrzeby można po 14 dniach nałożyć drugą warstwę, która poprawia wytrzymałość powierzchni.
B. Renowacja konwencjonalnie zabezpieczonych powierzchni:
Stare powłoki zamykające pory całkowicie usunąć. Następnie nakładanie warstw jak w punkcie A, chłonne podłoże zagruntować olejem.
C. Renowacja olejowanych i woskowanych powierzchni:
Woskowaną powierzchnię wyczyścić wodą i i Mydłem Roślinnym 930 LEINOS. Plamy i  zabrudzenia usunąć za pomocą Rozcieńczalnika 200 LEINOS, względnie wyszlifować. Następnie postępować jak w punkcie A, chłonne podłoże zagruntować olejem.

Czas schnięcia: 

Do polerowania nadaje się po ok. 12 godz. Po ok. 48 godz. można po nim chodzić. Pełne użytkowanie po ok. 1 tygodniu. Ten system do schnięcia wymaga odpowiedniej ilości tlenu z powietrza, dlatego zadbać o dobre przewietrzanie, przy stojącym powietrzu np. wentylatorem, aby zapobiec powstawaniu  zapachu.

Wielkość opakowań i zużycie: 

Ok. 5 - 10 g/m2 na jedno nałożenie. Nakładać oszczędnie, aby nie zakłócać procesu schnięcia!

Opakowanie wystarcza na...*
0,175kg 23 m2
0,35kg 46,5 m2
2,1kg 280 m2

* średnia wydajność na jedną warstwę

Kalkulator zużycia >>

Przechowywanie i trwałość: 

Oryginalnie zamknięty zachowuje trwałość przynajmniej przez 5 lat. Przechowywać w zamkniętym opakowaniu,  w chłodnym i suchym miejscu.

Utylizacja: 

Zgodnie z lokalnym, urzędowymi przepisami. Wysuszone resztki produktu mogą być usuwane do śmieci komunalnych. Europpejski kod odpadu (EWC) 08 01 12.

Środki rozcieńczające i czyszczące: 

LEINOS Rozcieńczalnik 200.

Zwroty wskazujące środki ostrożności: 
Karta charakterystyki dostępna na życzenie.
Chronić przed dziećmi.
Unikać uwolnienia do środowiska.
Zawartość/pojemnik usuwać zgodnie z lokalnymi przepisami.
Nasiąknięte produktem materiały pracy, jak np. szmatki, gąbki, pyły szlifierskie itp. z niewyschniętym olejem, przechowywać bez dostępu powietrza w szczelnie zamkniętych pojemnikach metalowych lub w wodzie, a następnie usuwać do odpadów, ponieważ w przeciwnym razie istnieje zagrożenie samozapłonem ze względu na zawartość oleju roślinnego. Produkt sam w sobie nie jest samozapalny. W czasie schnięcia zadbać o odpowiednie przewietrzanie. Z uwagi na użyte składniki naturalne może występować charakterystyczny dla tego rodzaju produktów zapach. Podczas używania aparatów natryskowych stosować właściwą ochronę dróg oddechowych.
Podczas szlifowania nosić maskę przeciwpyłową chroniącą przed drobnymi pyłami.