Mydło Roślinne 930

Pielęgnacja

Regenerujący środek czyszczący do olejowanych i woskowanych powierzchni.

Zastosowanie: 

Ten natłuszczający, uniwersalny środek czyszczący znakomicie nadaje się do pielęgnacji podłóg i blatów roboczych z drewna. W postaci nierozcieńczonej rozpuszcza nawet uporczywe zabrudzenia. Ten naturalny produkt, mydło roślinnych kwasów tłuszczowych i wytworzony według starych receptur może być używany w gospodarstwie domowym jako uniwersalny środek czyszczący.

Właściwości techniczne: 

Płynna konsystencja, bardzo wydajne, mocne działanie czyszczące, wyłącznie z odnawialnych surowców roślinnych.

Kolor: 

Bezbarwne, transparentne, lekko żółtawe.

Składniki: 

Woda, sojowe kwasy tłuszczowe, mydło potasowe kwasów tłuszczowych oleju palmowego, mydło potasowe kokosowych kwasów tłuszczowych.

Sposób stosowania: 

Na powierzchniach olejowanych, woskowanych i na naturalnym linoleum stosować rozcieńczone najwyżej w ilości 30 - 50 ml na 10 l wody - aby nie wyługować zbytnio powierzchni. Permanentne stosowanie mydła, dzień po dniu bez dodatkowego wsparcia Mleczkiem Woskowym do Podłóg 920, może doprowadzić do wyługowania podłogi (wypłukania z oleju!). Do maszynowego, gruntownego czyszczenia olejowanych i woskowanych powierzchni rozcieńczyć wodą w stos. 1 : 1. Na zakończenie dobrze spłukać wodą. Na powierzchniach nie impregnowanych preparatmi LEINOS przetestować działanie środka w niewidocznym miejscu.

Wielkość opakowań i zużycie: 

Ilość ok. 30 - 50 ml na 10 l wody.

Opakowanie wystarcza na...*
1l w zależności od zanieczyszczenia
2,5l
10l

* średnia wydajność na jedną warstwę

Przechowywanie i trwałość: 

Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu. Okres przydatności od użycia wynosi ok. 2 lat.

Utylizacja: 

Pojemniki opróżnić i dostarczyć do centrum recyklingu. Kod odpadu dla pozostałości płynnych EWC: 07 06 01.

Środki rozcieńczające i czyszczące: 

Woda. Produkt jest gotowy do użycia. Może być również stosowany w postaci nierozcieńczonej.

GISCODE: 

GE 10

Zwroty wskazujące środki ostrożności: 

Karta charakterystyki dostępna na życzenie.
Chronić przed dziećmi.
Unikać uwolnienia do środowiska.
Zawartość/pojemnik usuwać zgodnie z lokalnymi przepisami.
Biodegradowalne środki powierzchniowo czynne zgodnie z rozp. nr 648/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie detergentów.