Farba Pokojowa 650

Wykańczanie ścian

Łatwa w nakładaniu, niekapiąca, biała farba na bazie żywic naturalnych, do wewnątrz

Do wszystkich podłoży mineralnych, tapet raufaser, jak również chłonnych, starych powłok malarskich.

Zastosowanie: 

Do kryjących na biało lub na kolorowo, dyfuzyjnych powłok na mineralnych podłożach lub mocno przyklejonych tapetach.

Właściwości techniczne: 

Mocno kryjąca, łatwa w nakładaniu, bardzo wydajna, bez rozpuszczalników, w dużym stopniu odporna na żółknięcie. Przepuszczalność pary wodnej odpowiada normie DIN/EN ISO 7783-2 klasa 1, odporność na zmywanie zgodnie z normą DIN/EN ISO 11998 i DIN EN 13300, klasa 3.

Kolor: 

Biały naturalny, matowy.

Składniki: 

Woda, kreda, dwutlenek tytanu, emulgator roślinny, kwas poliasparaginowy, zagęszczony olej krokoszowy, talk, kaolin, metyloceluloza, benzisothiazolinone. Zawartość LZO (lotnych związków organicznych) w produkcie wynosi maks. 1 g/l. Dopuszczalny limit w UE wynosi maks. 30 g/l (kategoria „a” od 2010).

Podłoże i przygotowanie: 

Jeżeli podłoże reaguje silnie alkalicznie, musi zostać zneutralizowane. Mocno piaszczące tynki i luźne podłoża zagruntować Gruntem Głęboko Penetrującym 620 LEINOS. Aby osiągnąć zmywalność odpowiadającą normie DIN EN ISO 11998 i DIN EN 13300 - klasa 3 podłoże po ostatnim malowaniu nie może być już więcej chłonne.

Sposób stosowania: 

Podłoże musi być suche, wolne od kurzu i tłuszczu, umiarkowanie chłonne, ale przyczepne. Wolne od środków separujących, pęknięć, wykwitów, grzybów. Nanosić wałkiem, pędzlem lub urządzeniem natryskowym typu Airless przy temperaturze otoczenia wyższej niż 12˚C.
A. Malowanie tynku, betonu, tapet raufaser:
W zależności od chłonności podłoża malować 1 - 2 krotnie. Każdorazowo zachować czas schnięcia 16 - 24 godzin.
B. Malowanie płyt gipsowo-kartonowych, tapet z tkanin:
Zagruntwać Gruntem Głęboko Penetrującym 620, koncentratem na bazie wodnej. Następnie pomalować 1 - 2 krotnie. Każdorazowo zachować czas schnięcia 16 - 24 godziny.
C. Malowanie starych, mocno trzymających się powłok malarskich:
Stare powłoki farb emulsyjnych gruntownie oczyścić. Powłoki farb glinianych całkowicie usunąć i umyć. Przeprowadzić próbę malowania! Stare powłoki farb lateksowych, olejnych i lakierów całkowicie usunąć. Następnie malować jak w pkt. A, przy mocno chłonnym podłożu zagruntować.

 

Czas schnięcia: 

W temperaturze 20˚C i 50% względnej wilgotności powietrza ok. 16 - 24 godz. Ten system do schnięcia wymaga odpowiedniej ilości tlenu z powietrza, suchego podłoża i niezbyt wysokiej względnej wilgotności powietrza. Dlatego pracować tylko na suchym podłożu i zadbać o dobre przewietrzanie, przy stojącym powietrzu np. wentylatorem, aby uniknąć powstawania zapachu.

Wielkość opakowań i zużycie: 

Ok. 150 ml/mna jedną warstwę, może odbiegać od normy w zależności od chłonności podłoża.

Opakowanie wystarcza na...*
10l 66 m2

* średnia wydajność na jedną warstwę

Kalkulator zużycia >>

Przechowywanie i trwałość: 

Oryginalnie zamknięta ma ok. 12 miesięcy przydatności do użycia. Przechowywać w zamkniętym opakowaniu, w chłodnym i suchym miejscu. Chronić przed mrozem!

Utylizacja: 

Zgodnie z lokalnymi, urzędowymi przepisami. Wysuszone resztki produktu mogą być usuwane do śmieci komunalnych. Europejski kod odpadu EWC: 08 01 20.

Środki rozcieńczające i czyszczące: 

Woda i Mydło Roślinne 930 LEINOS. Produkt jest gotowy do użycia.

GISCODE: 

M-DF 01

Zwroty wskazujące środki ostrożności: 

Zawiera 1,2-benzoizotiazol-3(2H)-on. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.
Karta charakterystyki dostępna na życzenie.
Chronić przed dziećmi.
Unikać uwolnienia do środowiska.
Zawartość/pojemnik usuwać zgodnie z lokalnymi przepisami.
Kontakt dla alergików: +48 / 608 031 784