Olej Twardy-Woskowy w kolorze LF 293

Oleje i woski do drewna

Do intensywnie użytkowanych powierzchni wewnątrz

Bez rozpuszczalników

Zastosowanie: 

Do obróbki wszystkich chłonnych podłoży, takich jak: podłogi drewniane i korkowe, terakota, płytki kamionkowe, neutralny jastrych, płyty drewnopochodne np. OSB itp. wewnątrz pomieszczeń. Obróbka finiszowa Olejem Twardym-Woskowym 290 bezbarwnym.

Właściwości techniczne: 

Olej Twardy-Woskowy LF jest kombinajcą olejów i wosków bez dodatku rozpuszczalników. Długotrwale uszlachetnia drewno i gwarantuje wytrzymałą powierzchnię. Ożywia strukturę drewna i nadaje jej aksamitny połysk. Olej sprawdzony pod względem migracji pierwiastków zgodnie z normą DIN EN 71-3, testowany pod względem odporności na pot i ślinę zgodnie z normą DIN 53160.

Kolor: 

202 biały.

Składniki: 

Olej lniany, wygotowane: olej rycynowy i żywice naturalne, zagęszczony olej drzewny, zagęszczone: olej drzewny i rycynowy, tlenek glinu, kaolin, wosk mikrokrystaliczny, pigmenty mineralne, sykatywy. Zawartość LZO (lotnych związków organicznych) w produkcie wynosi maks. 1 g/l. Dopuszczalna wartość UE wynosi maks. 700 g/l (kategoria F od 2010).

Podłoże i przygotowanie: 

Podłoże musi być suche (wilgotność drewna maks.14 %), czyste i bez kurzu. Temperatura podczas obróbki nie powinna spadać poniżej 16˚C. Przy niższych temperaturach proces schnięcia wydłuża się. Ostatnie szlifowanie powierzchni papierem ściernym o gradacji przynajmniej 120 albo siatką szlifierską.

Sposób stosowania: 

Olej Twardy-Woskowy LF 293 nałożyć jeden raz równomiernie podwójną blachą parkieciarską (około 15 - 30 ml/m², w zależności od chłonności drewna). Następnie dokładnie wetrzeć jednotalerzową polerką i zielonym padem, po czym powierzchnię wypolerować białym padem. Po 12 godz. nałożyć cienko drugą warstwę bezbarwnego Oleju Twardego-Woskowego LF 291 lub bezbarwnego Oleju Twardego-Woskowego 290. Po 20 - 30 min. powierzchnię wypolerować białym padem. Podczas obróbki i schnięcia zadbać o dobrą cyrkulację świeżego powietrza. W przeciwnym razie może powstawać intensywny zapach. Koniecznie unikać tworzenia się warstw. Uwaga: podłogi należy układać bezfugowo lub ewentualnie szczeliny zaszpachlować. W przypadku szczelin możliwe jest wyraszanie się oleju lub wydobywanie odgłosu podczas chodzenia.

Konserwacja:
Przy normalnym użytkowaniu wymagana jest konserwacja Mydłem Roślinnym 930, Mleczkiem do Podłóg 920 lub Olejem Renowacyjnym 285 albo Olejem Renowacyjnym 286 białym (odnowienie koloru).

W przypadku silnego zużycia przeprowadzić gruntowną renowację/czyszczenie Olejem Renowacyjnym i siatką o ziarnistości 180, tzn. nanieść Olej Renowacyjny, wyczyścić polerką talerzową, padem i siatką, usunąć brud i wypolerować białym padem.

Czas schnięcia: 

Czas schnięcia wynosi ok. 6 -12 godz. (20° - 23° C/50 - 55% względnej wilgotności powietrza). Pełne utwardzenie i użytkowanie po 7 - 10 dniach.

Wielkość opakowań i zużycie: 

Zużycie: 15 - 30 ml/m2; wydajność: 30 - 60 m2/1l w zależności od podłoża.

Opakowanie wystarcza na...*
0,75l 34 m2
2,5l 113 m2
10l 450 m2

* średnia wydajność na jedną warstwę

Kalkulator zużycia >>

Przechowywanie i trwałość: 

Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu. Pojemniki szczelnie zamykać.

Utylizacja: 

Opakowanie całkowicie opróżnić i oddać do miejsca odzysku odpadów. Wysuszone resztki produktu mogą być usuwane do śmieci komunalnych. Europejski kod odpadu (EWC): 08 01 11.

Środki rozcieńczające i czyszczące: 

LEINOS Rozcieńczalnik 200.

GISCODE: 

Ö 10

Zwroty wskazujące środki ostrożności: 
Karta charakterystyki dostępna na zapytanie.
Chronić przed dziećmi.
W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem.
NIE wywoływać wymiotów.
Unikać uwolnienia do środowiska.
Zawartość/pojemnik usuwać zgodnie z lokalnymi przepisami.
Nasiąknięte produktem materiały pracy, jak np. szmatki, gąbki, pyły szlifierskie itp. z niewyschniętym olejem, przechowywać bez dostępu powietrza w szczelnie zamkniętych pojemnikach metalowych lub w wodzie, a następnie usuwać do odpadów, ponieważ w przeciwnym razie istnieje zagrożenie samozapłonem ze względu na zawartość oleju roślinnego. Produkt sam w sobie nie jest samozapalny. W czasie schnięcia zadbać o odpowiednie przewietrzanie. Z uwagi na użyte składniki naturalne może występować charakterystyczny dla tego rodzaju produktów zapach. Podczas używania aparatów natryskowych stosować właściwą ochronę dróg oddechowych.
Podczas szlifowania nosić maskę przeciwpyłową chroniącą przed drobnymi pyłami.