Olej Twardy LF 248

Oleje i woski do drewna

Umożliwia utworzenie dyfuzyjnej, szczególnie trwałej, satynowo błyszczącej powierzchni. Olej do podłóg używany jest w meblarstwie do problematycznego w obróbce drewna liściastego np. drewna owocowego itp.

Bez rozpuszczalników

Zastosowanie: 

Do dyfuzyjnej impregnacji drewna. Umożliwia utworzenie odpornej na zużycie powierzchni. Preferowana obróbka na gorąco, dzięki temu lepsza impregnacja w głąb i krótsze czasy schnięcia. Nie nadaje się do obszarów wilgotnych.

Właściwości techniczne: 

Odporna na zarysowania, hydrofobowa i paroprzepuszczalna impregnacja. Bez rozpuszczalników, bez dodatku kobaltu. Olej sprawdzony pod względem migracji pierwiastków wg normy DIN EN 71-3.

Kolor: 

Bezbarwny, do lekko żółtawego.

Składniki: 

Olej lniany, zagęszczony olej lniany i żywice naturalne, krzemian sodu, wosk carnauba, tlenek glinu, dwutlenek tytanu, sykatywy. Zawartość LZO w produkcie wynosi maks. 1 g/l. Dopuszczalna wartość UE wynosi 400 g/l (kategoria „e” od 2010).

Podłoże i przygotowanie: 

Aby osiągnąć optymalne rezultaty należy stosować się do zaleceń Kart Produktów wszytkich stosowanych produktów. Podłoże musi być suche, stałe, czyste, wolne od tłuszczu i kurzu oraz musi być chłonne. Powierzchnie drewniane oszlifować papierem ściernym o gradacji 100 - 150 zgodnie z kierunkiem włókien drewna.

Sposób stosowania: 

Jednokrotne nałożenie maszyną „termopad”, maszyną polerską, dużą szpachlą lub szerokim pędzlem. Temperatura otoczenia i powierzchni powyżej 15˚C.

A. Obróbka surowego lub chłonnego podłoża:
Na gorąco:
Głęboka impregnacja już przy jednokrotnym nałożeniu. Zimny Olej Twardy LF 248 nanieść cienką warstwą na powierzchnię podłogi za pomocą płaskiego pędzla lub blachy. Następnie dokładnie wetrzeć na gorąco maszyną termopad.
Na zimno:
Olej Twardy LF 248 nałożyć 1 - 2 krotnie zachowując czas schnięcia pomiędzy warstwami 24 godziny. Nałożyć cienką warstwę produktu na powierzchnię za pomocą szerokiego pędzla lub blachy. Następnie dokładnie wetrzeć przy użyciu polerki i białego padu. Jeśli to konieczne po 24 godz. schnięcia nanieść drugą warstwę. Zużycie w tym przypadku tylko 3 - 5 g / m². Olej LEINOS 248 nanosić kroplami i wcierać białym padem.
Zasada ogólna:
Przed dalszą obróbką innym produktem LEINOS, należy upewnić się, czy gruntowane podłoże już dobrze wyschło i nie jest już chłonne, aby uniknąć zubożenia następnych powłok, a przez to niepełnowartościowej powierzchni.
B. Obróbka odnawiająca:
Podłoże oczyścić i oszlifować. Nanieść jedną warstwę Oleju Twardego LF 248. Woskowane powierzchnie mogą być odnawiane Olejem Twardym LF 248 dopiero po całkowitym usunięciu wosku.
 

Czas schnięcia: 

Pyłosuchy po 24 godzinach. Suchy po 48 godzinach. Zasada ogólna : ten system do schnięcia wymaga odpowiedniej ilości tlenu z powietrza. Dlatego zadbać o dobre przewietrzanie, przy stojącym powietrzu np. wentylatorem, aby uniknąć powstawania zapachu!

Wielkość opakowań i zużycie: 

Zużycie na jedną warstwę: nakładanie blachą: 12 - 15 ml/m2, pędzlem: 20 - 30 ml/m2. Nanosić oszczędnie, aby uniknąć zakłóceń procesu schnięcia!

Opakowanie wystarcza na...*
0,75l 33 m2
2,5l 110 m2
10l 445 m2

* średnia wydajność na jedną warstwę

Kalkulator zużycia >>

 

Przechowywanie i trwałość: 

Oryginalnie zamknięty zachowuje trwałość przynajmniej przez 5 lat  Przechowywać w zamkniętym opakowaniu, w chłodnym i suchym miejscu. Europejski kod odpadu (EWC): 08 01 11.

Środki rozcieńczające i czyszczące: 

LEINOS Rozcieńczalnik 200. Produkt jest gotowy do użycia.

GISCODE: 

Ö 10

Zwroty wskazujące środki ostrożności: 
Karta charakterystyki dostępna na zapytanie.
Chronić przed dziećmi.
W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem.
NIE wywoływać wymiotów.
Unikać uwolnienia do środowiska.
Zawartość/pojemnik usuwać zgodnie z lokalnymi przepisami.
Nasiąknięte produktem materiały pracy, jak np. szmatki, gąbki, pyły szlifierskie itp. z niewyschniętym olejem, przechowywać bez dostępu powietrza w szczelnie zamkniętych pojemnikach metalowych lub w wodzie, a następnie usuwać do odpadów, ponieważ w przeciwnym razie istnieje zagrożenie samozapłonem ze względu na zawartość oleju roślinnego. Produkt sam w sobie nie jest samozapalny. W czasie schnięcia zadbać o odpowiednie przewietrzanie. Z uwagi na użyte składniki naturalne może występować charakterystyczny dla tego rodzaju produktów zapach. Podczas używania aparatów natryskowych stosować właściwą ochronę dróg oddechowych.
Podczas szlifowania nosić maskę przeciwpyłową chroniącą przed drobnymi pyłami.