Olej na Tarasy 236

Oleje i woski do drewna

Olej na Tarasy LEINOS szczególnie nadaje się do drewna surowego lub wcześniej już olejowanego, które w przeciwieństwie do drewna teakowgo wymaga dodatkowej i głębokiej impregnacji.
Odświeża i zachowuje naturalną elastyczność drewna, znakomicie chroni przed warunkami atmosferycznymi i promieniami UV (za wyjątkiem bezbarwnego). Łatwość jego użycia sprawia, że praca z nim staje się przyjemnością.

Na zewnątrz.

Zastosowanie: 

Olej na Tarasy jest wysokogatunkowym produktem do olejowo-żywicznej impregnacji drewna na zewnątrz, jak np. do płotów, pergoli, placów zabaw dla dzieci, tarasów drewnianych, mebli teakowych, ogrodowych, itp. Bardzo dobrze nadaje się do drewna egzotycznego, jak np. do bangkirai. Wysokogatunkowe oleje roślinne impregnują nowe - jak i odświeżają stare drewno.

Właściwości techniczne: 

Szybka i łatwa obróbka. Naturalne oleje wnikają głęboko w drewno. Utrzymują je w dobrej formie, zachowując jego elastyczność i nie pozwalając na nadmierne wyschnięcie. Produkt dobrze odświeża drewno wcześniej już olejowane. Nie wymaga oszlifowania przed odnowieniem. Nie powoduje uciążliwgo zapachu. Odporny na ślinę i pot zgodnie z normą DIN EN 53160.

Kolor: 

002 bezbarwny (bez ochrony UV), 015 brązowawy (np. do dębu, robinii, termo-drewna, drewna iglastego), 052 czerwonawy (np. do bangkirai, modrzewia i daglezji).

Składniki: 

Olej lniany, zagęszczone: olej drzewny i rycynowy, ester kwasu tłuszczowego oleju sosnowego, zagęszczone: olej lniany i drzewny, izoparafiny, tlenek glinu, pigmenty mineralne, karbaminian jodopropynylobutylu, sykatywy. Zawartość LZO (lotnych związków organicznych) w produkcie wynosi maks. 600 g/l. Dopuszczalna zawartość UE wynosi maks. 700 g/l (Kategoria F od 2010).

Substancja czynna: 

0,8 (%wag) butylokarbaminian jodopropynylu.

Podłoże i przygotowanie: 

Podłoże musi być suche, stałe, czyste, wolne od tłuszczu i kurzu, jak również chłonne. Stare powłoki lakieru i farb kryjących całkowicie usunąć.
Drewno poszarzałe wyszlifować do zdrowego drewna lub oczyścić Zmywaczem Szarości Drewna LEINOS 940.
Drewno impregnowane ciśnieniowo pozostawić na działanie warunków atmosferycznych na 1 - 2 miesiące, a ewentualnie pojawiające się wykwity soli usunąć.

Sposób stosowania: 

Malowanie. Nie stosować przy temperaturze niższej niż 10°C i przed użyciem dobrze wymieszać. Malować cienko i równomiernie. Unikać plam z nadmiaru oleju.

Czas schnięcia: 

Przy 20°C i średniej wilgotności powietrza jest suchy po 6 - 8 godzinach, do dalszej obróbki nadaje się ok. 16 - 24 godzinach.

Wielkość opakowań i zużycie: 

Ok. 50 - 70 ml/m2 na jedno nałożenie, może odbiegać od normy w zależności od chłonności podłoża. Wydajność ok. 13 - 23 m2/l. Dokładne zużycie zbadać na obiekcie.

Opakowanie wystarcza na...*
0,25l 4 m2
0,75l 12,5 m2
2,5l 41,5 m2
10l 166 m2

* średnia wydajność na jedną warstwę

Kalkulator zużycia >>

Przechowywanie i trwałość: 

Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu. Oryginalnie zamknięty zachowuje trwałość przynajmniej przez 5 lat.

Utylizacja: 

Zgodnie z lokalnymi przepisami o utylizacji. Europejski kod odpadu (EWC): 08 01 11.

Środki rozcieńczające i czyszczące: 

Produkt jest gotowy do użycia. Rozcieńczanie lub czyszczenie narzędzi LEINOS Rozcieńczalnikiem 200.

GISCODE: 

Ö 60.

Zwroty wskazujące środki ostrożności: 
Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry.
Zawiera butylokarbaminian jodopropynylu. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.
Karta charakterystyki dostępna na życzenie.
Chronić przed dziećmi.
W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem.
NIE wywoływać wymiotów.
Unikać uwolnienia do środowiska.
Zawartość/pojemnik usuwać zgodnie z lokalnymi przepisami.
Nasiąknięte produktem materiały pracy, jak np. szmatki, gąbki, pyły szlifierskie itp. z niewyschniętym olejem, przechowywać bez dostępu powietrza w szczelnie zamkniętych pojemnikach metalowych lub w wodzie, a następnie usuwać do odpadów, ponieważ w przeciwnym razie istnieje zagrożenie samozapłonem ze względu na zawartość oleju roślinnego. Produkt sam w sobie nie jest samozapalny. W czasie schnięcia zadbać o odpowiednie przewietrzanie. Z uwagi na użyte składniki naturalne może występować charakterystyczny dla tego rodzaju produktów zapach. Podczas używania aparatów natryskowych stosować właściwą ochronę dróg oddechowych.
Podczas szlifowania nosić maskę przeciwpyłową chroniącą przed drobnymi pyłami.
Kontakt dla alergików: +48 / 608 031 784
BAuA-Nr.: N-46205