Lakier do Drewna-Mix 845

Lakiery

Błyszczący, do wewnątrz i na zewnątrz. Do barwienia na dowolny kolor wg. wzornika NCS.

Zastosowanie: 

Dyfuzyjna i kryjąca powłoka lakiernicza do drewna, metalu i kamienia naturalnego, do wewnątrz i na zewnątrz. Nadaje się również do malowania kaloryferów.

Właściwości techniczne: 

Hydrofobowy, elastyczny lakier kryjący o dobrej twardości. Wysoka zdolność krycia, paroprzepuszczalny. Nie nadaje się do powierzchni poziomych na zewnątrz narażonych na działanie warunków atmosferycznych i do podłóg. Sprawdzony pod względem migracji pierwiastków wg normy DIN EN 71-3 (bezpieczeństwo zabawek). Sprawdzony również wg normy DIN 53160 pod względem odporności na pot i ślinę.

Kolor: 

Z mieszalnika wg. palety kolorów NCS lub RAL.

Składniki: 

Sojaöl-Holzöl-Standöl-Naturharz-Verkochung, Ricinenöl-Standöl, Naturharzester, Isoparaffine, Tonerde, Zinkcarbonat, Kreide, Talkum, Schwerspat, Mineralpigmente, Trockenstoffe.Der VOC-Gehalt dieses Produktes ist 295 g/l. Der EU-Grenzwert beträgt max. 400 g/l (Kategorie e ab 2010). 

Wygotowane żywice naturalne zagęszczonego oleju sojowego i oleju drzewnego, zagęszczony olej rycynowy, estry żywic naturalnych, izoparafiny, tlenek glinu, węglan cynku, kreda, talk,  baryt, suszk. Zawartość LZO (lotne związki organiczne) w produkcie wynosi maks. 295 g/l. Dopuszczalna wartość UE wynosi 400 g/l (kategoria "e" od 2010).

 

Podłoże i przygotowanie: 

W celu osiągnięcia optymalnych wyników, przestrzegać Karty Produktu wszystkich stosowanych produktów. Podłoże musi być suche, twarde, czyste, wolne od tłuszczu i kurzu i nie może być chłonne.

Sposób stosowania: 

Produkt jest gotowy do użycia. Przed barwieniem usunąć korzuch. Przed użyciem dokładnie wymieszać! Nakładać pędzlem, wałkiem i przez natrysk. Temperatura pomieszczenia i powierzchni powyżej 15˚C

A. Nakładanie warstw na niemalowane lub chłonne podłoże:
Powierzchnie chłonne zagruntować LEINOS Olejem Gruntującym 220 lub jedną warstwą LEINOS Farby Podkładowej 810. W pomieszczeniach wilgotnych i na zewnątrz zagruntować LEINOS Gruntem do Drewna 150. Po wyschnięciu przez noc nałożyć LEINOS Lakier do Drewna-Mix 845: wewnątrz: 1 – 2 warstwy, na zewnątrz: 2 – 3 warstwy.
B. Malowanie odnawiające:
Powłoki uszkodzone należy całkowicie usunąć mechanicznie. Następnie nakładamy warstwy zgodnie z punktem A. Jeżeli podłoże jest chłonne musi zostać zagruntowane.
C. Malowanie odnawiające dla powłok mocno zniszczonych:
Powłoki odpadające należy całkowicie usunąć mechanicznie i wyszlifować podłoże. Następnie nakładamy warstwy zgodnie z punktem A. Jeżeli podłoże jest chłonne musi zostać zagruntowane.
D. Malowanie metalu i innych powierzchni:
Elementy metalowe najpierw odrdzewić i pokryć farbą antykorozyjną na bazie żywic alkidowych. Następnie nałożyć 2 – 3 warstwy Lakieru do Drewna-Mix 845, na zewnątrz wymagane są 3 warstwy lakieru.

Czas schnięcia: 

Pyłosuchy po 8 – 10 godz. Suchy i nadający się do dalszej obróbki po ok. 16 – 24 godz. Ten system do schnięcia wymaga odpowiedniej ilości tlenu z powietrza. Dlatego należy zadbać o dobre przewietrzanie, przy stojącym powietrzu np. wentylatorem, aby zapobiec powstawaniu zapachu.

Wielkość opakowań i zużycie: 

Ok. 70-100 ml/m2 na jedno nałożenie. Nakładać oszczędnie, aby nie zakłócać procesu schnięcia!

Opakowanie wystarcza na...*
0,75l 9 m2
2,4l 29,5 m2

* średnia wydajność na jedną warstwę

Kalkulator zużycia >>

 

Przechowywanie i trwałość: 

Produkt oryginalnie zamknięty jest stabilny przynajmniej przez 5 lat. Przechowywać szczelnie zamknięty w chłodnym i suchym miejscu.

Utylizacja: 

Zgodnie z regionalnymi przepisami o utylizacji. Wysuszone resztki produktu mogą być wyrzucane do śmieci komunalnych. Kod odpadu: EAK/EWC 08 01 11

 

Środki rozcieńczające i czyszczące: 

LEINOS Rozcieńczalnik 200.

GISCODE: 

Ö 60

Zwroty wskazujące środki ostrożności: 
Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry.
Karta charakterystyki dostępna na żądanie.
Chronić przed dziećmi.
W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem.
NIE wywoływać wymiotów.
Unikać uwolnienia do środowiska.
Zawartość/pojemnik usuwać zgodnie z lokalnymi przepisami.
Nasiąknięte produktem materiały pracy, jak np. szmatki, gąbki, pyły szlifierskie itp. z niewyschniętym olejem, przechowywać bez dostępu powietrza w szczelnie zamkniętych pojemnikach metalowych lub w wodzie, a następnie usuwać do odpadów, ponieważ w przeciwnym razie istnieje zagrożenie samozapłonem ze względu na zawartość oleju roślinnego. Produkt sam w sobie nie jest samozapalny. W czasie schnięcia zadbać o odpowiednie przewietrzanie. Z uwagi na użyte składniki naturalne może występować charakterystyczny dla tego rodzaju produktów zapach. Podczas używania aparatów natryskowych stosować właściwą ochronę dróg oddechowych.
Podczas szlifowania nosić maskę przeciwpyłową chroniącą przed drobnymi pyłami.