Lakier do Drewna 840

Lakiery

Mocno kryjący, błyszczący, odporny na warunki atmosferyczne Lakier do Drewna.

Do drewna, metalu i neutralnego kamienia. Może być stosowany do kaloryferów.

Zastosowanie: 

Dyfuzyjna powłoka kryjąca do drewna, metalu i neutralnego kamienia, do wewnątrz i na zewnątrz. Jako lakier w kolorze nadaje się do malowania kaloryferów.

Właściwości techniczne: 

Odpychający cząsteczki wody, elastyczny lakier kryjący o dobrej twardości. Wysoka zdolność krycia. Paroprzepuszczalny. Nie nadaje się do powierzchni poziomych na zewnątrz, na intensywne działanie wody i do podłóg. Sprawdzony pod względem migracji pierwiastków zgodnie z normą DIN EN 71-3, pod względem odporności na pot i ślinę zgodnie z normą DIN 53160.

Kolor: 

304 biały naturalny, 307 czarny.

Składniki: 

Wygotowane: olej sojowy, zagęszczony olej drzewny, żywice naturalne, zagęszczony olej rycynowy, estry żywic naturalnych, izoparafiny, tlenek glinu, węglan cynku, kreda, talk, baryt, pigmenty mineralne, sykatywy. Zawartość LZO (lotnych związków organicznych) w produkcie wynosi maks. 295 g/l. Dopuszczalny limit UE wynosi 400 g/l (kategoria e od 2010).

Podłoże i przygotowanie: 

Aby osiągnąć optymalne rezultaty, należy stosować się do zaleceń Kart Technicznych wszystkich stosowanych produktów. Podłoże musi być suche, stałe, czyste, wolne od tłuszczu i kurzu oraz nie może być chłonne.

Sposób stosowania: 

Produkt jest gotowy do użycia. Przed użyciem dokładnie wymieszać! Nanoszenie pędzlem, wałkiem lub przez natrysk. Temperatura otoczenia i powierzchni powyżej 15°C.
A. Malowanie surowego lub chłonnego podłoża:
Chłonne podłoża zagruntować Olejem Gruntującym 220 LEINOS lub 1 warstwą Farby Podkładowej 810 LEINOS, w miejscach wilgotnych i na zewnątrz Gruntem do Drewna 150 LEINOS. Pozostawić do wyschnięcia przez noc. Po czym nałożyć 1 - 2 warstwy Lakieru do Drewna 840 LEINOS, a na zewnątrz 2 - 3 warstwy Lakieru do Drewna 840 LEINOS.

B. Renowacja istniejącej, starej powłoki:
Uszkodzone stare powłoki należy całkowicie mechanicznie usunąć. Następnie postępować jak w punkcie A, przy chłonnym podłożu z grutowaniem.

C. Renowacja bardzo zniszczonej, starej powłoki:
Luźne części powłoki całkowicie usunąć i wyszlifować. Następnie postępować jak w punkcie A, przy chłonnym podłożu z grutowaniem.

D. Malowanie metalu, wewnątrz i na zewnątrz:
Części metalowe najpierw odrdzewić, a następnie zabezpieczyć przed rdzą środkiem na bazie żywicy alkidowej zgodnie z zaleceniem producenta. Następnie nanieść 2 - 3 warstwy Lakieru do Drewna 840, na zewnątrz 3 warstwy.

Czas schnięcia: 

Pyłosuchy po ok. 8 - 10 godzinach.  Suchy i nadaje się do malowania następnej warstwy po ok. 16 - 24 godzinach. Ten system do schnięcia wymaga odpowiedniej ilości tlenu z powietrza. Dlatego zadbać o dobre przewietrzanie, przy stojącym powietrzu np. wentylatorem, aby uniknąć powstawania zapachu.

Wielkość opakowań i zużycie: 

Ok. 70 - 100 ml/m2 na jedną warstwę. Nakładać oszczędnie, aby uniknąć problemów z wysychaniem!
 

Opakowanie wystarcza na...*
0,25l 3 m2
0,75l 9 m2
2,5l 29,5 m2

* średnia wydajność na jedną warstwę

Kalkulator zużycia >>

 

Przechowywanie i trwałość: 

Oryginalnie zamknięty zachowuje trwałość przynajmniej przez 5 lat. Przechowywać w zamkniętym opakowaniu, w chłodnym i suchym miejscu.

Utylizacja: 

Zgodnie z lokalnymi, urzędowymi przepisami. Wysuszone resztki produktu mogą być usuwane do śmieci komunalnych. Europejski kod odpadu EWC: 08 01 11.

Środki rozcieńczające i czyszczące: 

LEINOS Rozcieńczalnik 200.

GISCODE: 

Ö 60

Zwroty wskazujące środki ostrożności: 
Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry.
Karta charakterystyki dostępna na zapytanie.
Chronić przed dziećmi.
W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem.
NIE wywoływać wymiotów.
Unikać uwolnienia do środowiska.
Zawartość/pojemnik usuwać zgodnie z lokalnymi przepisami.
Nasiąknięte produktem materiały pracy, jak np. szmatki, gąbki, pyły szlifierskie itp. z niewyschniętym olejem, przechowywać bez dostępu powietrza w szczelnie zamkniętych pojemnikach metalowych lub w wodzie, a następnie usuwać do odpadów, ponieważ w przeciwnym razie istnieje zagrożenie samozapłonem ze względu na zawartość oleju roślinnego. Produkt sam w sobie nie jest samozapalny. W czasie schnięcia zadbać o odpowiednie przewietrzanie. Z uwagi na użyte składniki naturalne może występować charakterystyczny dla tego rodzaju produktów zapach. Podczas używania aparatów natryskowych stosować właściwą ochronę dróg oddechowych.
Podczas szlifowania nosić maskę przeciwpyłową chroniącą przed drobnymi pyłami.