Farba Silikatowa 690

Wykańczanie ścian

Ekologiczna Farba Silikatowa do wszystkich przyczepnych
powierzchni ścian wewnątrz pomieszczeń.

Działa dezynfekująco oraz hamująco na rozwój
grzybów i pleśni.

Zastosowanie: 

Dyspersyjna farba krzemianowa do wszystkich przyczepnych powierzchni ścian i sufitów wewnątrz pomieszczeń, za wyjątkiem powłok z lakieru i lateksu. 

Właściwości techniczne: 

Odporność na ścieranie na mokro klasa 2, współczynnik kontrastu zgodnie z DIN EN 13300 (dawniej siła krycia) klasa 2. Farba reaguje alkalicznie pH>11, dzięki temu działa przeciwgrzybiczo i antypleśniowo.

Kolor: 

Biały.

Składniki: 

Woda, potasowe szkło wodne, pigmenty mineralne, organiczne środki wiążące. Zawartość LZO (lotnych związków organicznych) w produkcie wynosi maks. 1 g/l. Dopuszczalny limit UE wynosi maks. 30 g/l (kategoria „a” od 2010).

Podłoże i przygotowanie: 

Podłoża z tynku, które nie były jeszcze malowane, jak również tynk gipsowy, czy płyty gipsowo-kartonowe należy najpierw zagruntować Gruntem Silikatowym 621 LEINOS. Dla wyrównania chłonności podłoża zalecane jest również gruntowanie w miejscach szpachlowania i innych poprawek. Podłoża z rozpuszczalnymi w wodzie, odbarwiającymi się składnikami przetestować, czy mogą być malowane farbą silikatową. W razie wątpliwości przeprowadzić aplikację testową. Należy zauważyć, że gładkie podłoża po zagruntowaniu stają się bardziej ziarniste.

Sposób stosowania: 

Farbę Silikatową dobrze zamieszać i malować pędzlem lub wałkiem malarskim. Jeśli to konieczne, przy pierwszej warstwie farbę rozcieńczyć maks. do 10 % wodą. Ostatnią powłokę malować farbą nierozcieńczoną. Po 4 godz. schnięcia można malować kolejną warstwę Farby Silikatowej. Po 24 godz. Farba Silikatowa jest w pełni utwardzona i może być przecierana barwioną Lazurą do Ścian 601 LEINOS .

Czas schnięcia: 

Przy 20°C i 50% względnej wilgotności powietrza po ok. 3 godz. jest pyłosucha, a po 4 godz. można malować kolejną warstwę farby. Sucha przez noc. Należy zadbać o dobre przewietrzanie!

Wielkość opakowań i zużycie: 

1 l w zależności od chłonności podłoża wystarcza na 5 - 8 m2 na jedną warstwę. Średnie zużycie wynosi ok. 150 ml/m2.

Opakowanie wystarcza na...*
2,5l 16,5 m2
10l 66 m2

* średnia wydajność na jedną warstwę

Kalkulator zużycia >>

 

Przechowywanie i trwałość: 

Oryginalnie zamknięta jest przydatna do użycia przynajmniej przez 12 miesięcy. Przechowywać zamkniętym opakowaniu, w chłodnym i suchym miejscu. Chronić przed mrozem! Otwarte opakowania i rozcieńczona farba nie nadają się do przechowywania.

Utylizacja: 

Zgodnie z lokalnymi, urzędowymi przepisami. Wysuszone resztki produktu mogą być usuwane do śmieci komunalnych. Europejski kod odpadu EWC: 08 01 20.

Środki rozcieńczające i czyszczące: 

Farba jest gotowa do użycia. Czyszczenie wodą i Mydłem Roślinnym 930 LEINOS.

GISCODE: 

M-SK 01

Zwroty wskazujące środki ostrożności: 

Karta charakterystyki dostępna na żądanie. Uwaga! Produkt ma odczyn alkaliczny! Chronić oczy i skórę przed zachlapaniem! Bryzgi farby na szkło, kamień naturalny, aluminium, drewno i lakier umyć od razu dużą ilością wody. Chronić przed dziećmi. Unikać uwolnienia do środowiska.
Zawartość/pojemnik usuwać do firmy posiadającej odpowiednie uprawnienia zgodnie z krajowymi przepisami.